top of page

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy 24 kwietnia 2022 r. Oddziału Pienińskiego w Szczawnicy.

Dnia 29 marca 2022 r. Zarząd Oddziału Pienińskiego w Szczawnicy postanowił zwołać Zjazd sprawozdawczo - wyborczy na dzień 24 kwiecień 2022 r. w restauracji " Halka" ul. Główna 2 o godz. 16. Zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu .Wszelkie dalsze informacje będą podane w najbliższym możliwym czasie.


Znaczniejsze
Niedawne