Wstrzymanie ruchu turystycznego na szlaku wiodącym przez Wąwóz Homole i w okolicach Czeremchy

Nadleśnictwo Krościenko informuje, iż wstrzymuje ruch turystyczny na szlaku prowadzącym przez Wąwóz Homole w związku z prowadzonymi zabiegami ochrony czynnej w Rezerwacie Przyrody „Wąwóz Homole” w ramach projektu pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”- zgodnie z Zarządzeniem nr 20/22 z dn. 21.10.2022 RDOŚ w Krakowie. Prace polegające na ścince drzew położonych na stokach Wąwozu są zagrożeniem dla poruszających się po szlaku turystów. Realizacja prac planowana jest w okresie 14-18.11.2022r a następnie 21-25.11.2022r i w tym czasie Wąwóz będzie zamknięty dla ruchu turystycznego.

Jednocześnie niebieski szlak turystyczny prowadzący ze Szczawnicy na Przehybę będzie zamknięty na odcinku od polany Koszarki do Czeremchy- utrudnienia spowodowane są prowadzeniem prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna w tym rejonie. Prace będą trwały od 14-18.11.2022r a następnie 21-25.11.2022r.