top of page

Publikacje dostępne do sprzedaży w Oddziale Pienińskim PTTK


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami dostępnymi w Biurze Zarządu. Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu 182622295, e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net , Facebook

https://www.facebook.com/pttkszczawnica

https://www.facebook.com/media/set?vanity=pttkszczawnica&set=a.2805352663048348


Znaczniejsze
Niedawne