top of page

Kurs Przewodników SKPG "Harnasie" zapraszają


Wszelkie informacje na temat kursu przewodnickiego znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.skpg.gliwice.pl/kurs oraz na profilu facebookowym

https://www.facebook.com/events/237578661187539

Znaczniejsze
Niedawne<