Rajd na raty 2021

RAJD NA RATY dotyczy edycji na 2021 r.

PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy

Ogłasza rozpoczęcie Rajdu na Raty

Konkurs

Cel : poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych , zwłaszcza poznawanie Gorców, Pienin, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, Beskidu Żywieckiego, Spisza oraz pasm przygranicznych na terenie Słowacji.

Czas trwania rajdu : od 01.05.2021 r do 30.10.2021 r.

Warunki uczestnictwa : W rajdzie mogą brać udział drużyny (minimalnie 2-osobowe, maksymalnie 6-osobowe) zrzeszone w kołach lub klubach, rodziny, sympatycy PTTK, osoby zaangażowane w turystykę w naszym otoczeniu. Uczestniczyć mogą wszyscy, którzy się zgłoszą, niekoniecznie z naszego rejonu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych.

Zgłaszanie się chętnych drużyn do rajdu do 30 czerwca 2021 r. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na naszej stronie www.pttkszczawnica.pl) można przesłać skanem na adres mailowy pttkszczawnica@siecpieniny.net lub osobiście wypełnić w siedzibie oddziału (os. Połoniny 4a/3 Szczawnica.) bądź wysłać pocztą na powyższy adres.

Przebieg rajdu : Każda drużyna rajdu jest zobowiązana do przejścia minimum 6 tras górskich, w tym co najmniej trzy trasy w wymienionych pasmach. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie w trakcie rajdu i przedstawienie po zakończeniu imprezy „Dziennika Rajdowego”, którego można prowadzić w dowolnej formie (elektroniczna, papierowa itd.), tak aby przedstawiał przebieg wycieczek w możliwie najciekawszy sposób. Każda trasa powinna być opisana, i jeśli to możliwe, powinna zawierać w opisie potwierdzenie pobytu w obiektach na trasie. Wycieczki mogą być jednodniowe, wielodniowe, piesze, rowerowe, konne, kajakowe i w jaki tam sposób przyjdzie do głowy uczestnikom.

Dzienniki rajdowe wraz z potwierdzeniami należy składać w siedzibie oddziału PTTK do dnia 15.11.2021 r. Weryfikacji oraz podsumowaniu liczby zdobytych punktów dokona komisja powołana przez organizatorów. Oceniana będzie nie tylko merytoryka, ale także sposób i oryginalność przekazu.

Organizatorzy przewidują nagrody:

- za przejście największej ilości wycieczek

- za najładniejsze i zarazem oryginalne wykonanie dziennika Rajdowego

- za najlepiej opisane wrażenia z wycieczki

Nagrody przewidziane dla uczestników to:

- Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego.

- Spacer konny ze stadniny Rajd.

- Bony konsumpcyjne do wykorzystania w Schroniskach „Orlica” i „Pod Bereśnikiem”

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 grudnia 2021 roku. Tego samego dnia zostanie podany termin i miejsce wręczenia nagród.

Uczestnicy składając akces uczestnictwa w rajdzie, tym samym zgadzają się na udostępnienie swojego wizerunku oraz prac na stronie internetowej oraz Facebooku PTTK Szczawnica

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Oddziału lub w siedzibie PTTK Szczawnica.

Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na publikację wybranych prac wraz z wizerunkiem uczestników.


Znaczniejsze
Niedawne
Szukaj Po Tagu
Nie ma jeszcze tagów.
Dooncz
  • Facebook Black Square

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net