"Rajd na raty 2019"

29 May 2019

 

 

 

Konkurs

Cel : poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych , zwłaszcza poznawanie Gorców, Pienin, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego, Beskidu Żywieckiego, Spisza oraz pasm przygranicznych na terenie Słowacji.

 

Czas trwania rajdu : od 01.03.2019 r do 30.10.2019 r.

 

Warunki uczestnictwa : W rajdzie mogą brać udział drużyny (minimalnie 2-osobowe, maksymalnie 6-osobowe) zrzeszone w kołach lub klubach, rodziny, sympatycy PTTK, osoby zaangażowane w turystykę w naszym otoczeniu. Uczestniczyć mogą wszyscy, którzy się zgłoszą, niekoniecznie z naszego rejonu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych.

Zgłaszanie się chętnych drużyn do rajdu do 30 maja 2019 r. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na naszej stronie www.pttkszczawnica.pl) można przesłać skanem na adres mailowy pttkszczawnica@siecpieniny.net lub osobiście wypełnić w siedzibie oddziału (os. Połoniny 4a/3 Szczawnica.) bądź wysłać pocztą na powyższy adres.

 

Przebieg rajdu : Każda drużyna rajdu jest zobowiązana do przejścia minimum 6 tras górskich, w tym co najmniej trzy trasy w wymienionych pasmach. Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie w trakcie rajdu i przedstawienie po zakończeniu imprezy „Dziennika Rajdowego”, którego można prowadzić w dowolnej formie (elektroniczna, papierowa itd.), tak aby przedstawiał przebieg wycieczek w możliwie najciekawszy sposób. Każda trasa powinna być opisana, i jeśli to możliwe, powinna zawierać w opisie potwierdzenie pobytu w obiektach na trasie. Wycieczki mogą być jednodniowe, wielodniowe, piesze, rowerowe, konne, kajakowe i w jaki tam sposób przyjdzie do głowy uczestnikom.Dzienniki rajdowe wraz z potwierdzeniami przebytych tras należy składać w siedzibie oddziału PTTK do dnia 08.11.2019 r. Weryfikacji oraz podsumowaniu liczby zdobytych punktów dokona komisja powołana przez organizatorów. Oceniana będzie nie tylko merytoryka, ale także sposób i oryginalność przekazu.

 

 

Organizatorzy przewidują nagrody: 

- za przejście największej ilości wycieczek

- za najładniejsze i zarazem oryginalne wykonanie dziennika Rajdowego

- za najlepiej opisane wrażenia z wycieczki

 

Nagrody przewidziane dla uczestników to:

- Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego.

- Spacer konny ze stadniny Rajd.

- Bony konsumpcyjne do wykorzystania w Schroniskach „Orlica” i „Pod Bereśnikiem”

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Dworku Gościnnym w drugiej połowie listopada 2019 r. Dokładny termin podany zostanie w pierwszych dniach października. Najlepsze drużyny będą mogły zaprezentować swoje prace podczas wręczania nagród. W przypadku braku możliwości osobistej prezentacji, prace te zostaną przedstawione przez komisję.

Dla tych, którzy nie wygrają, są przewidziane nagrody pocieszenia i nie jest to tylko uścisk dłoni Prezesa.

 

 

Formularz zgłoszeniowy "Rajd na Raty 2019.

 

Please reload

Znaczniejsze

Odsłonięcie tablicy w 30 rocznicę śmierci Jerzego Kukuczki

October 24, 2019

1/2
Please reload

Niedawne

January 23, 2020

Please reload

Szukaj Po Tagu
Please reload

Dooncz
  • Facebook Black Square

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net