Prace Pienińskie, tom 9

Wstęp
I. Rozprawy i artykuły

 • Urszula Janicka-Krzywda - Pienińskie legendy o błogosławionej Kunegundzie

 • Andrzej Skorupa - Kościoły Starych Maniów

 • Ryszard M. Remiszewski - Z życia Andrzeja Stachury - pierwszego pustelnika pienińskiego

 • Jan Tyszkiewicz - Dawne połowy węgorzy w Dunajcu .

 • Jerzy Dziewolski - Lasy w Pieninach

 • Henryk Rucińsld - Greko-katolicy spiscy na przełomie XVIII i XIX wieku na tle dziejów Kościoła unickiego na terenie dawnych Górnych Węgier 

 • Jerzy M. Roszkowski - Piśmiennictwo polskie o Spiszu do końca XIX wieku

II. Przyczynki i komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Urszula Janicka-Krzywda - Niezwykła podróż niezwykłej kobiety 

 • Radosław J. Truś - O Facimiechu i księżniczce Sosence

 • Tadeusz M. Trajdos - Przyczynek do biografii Michała Balary

III. Polemiki, recenzje

 • Jan Tyszkiewicz - Kultura ludowa na pograniczu

 • Henryk Ruciński - Związki średniowiecznego Spiszu z Małopolską od czasów najdawniejszych do roku 1138

 • Ryszard M. Remiszewski - listy z Lendaku

 • Krzysztof Staszldewicz - Spisz i Orawa W 75. rocznicę powrotu do Polski pomocnych części obu ziem

IV. Poezje

 • Maria Waniczkowa - W Tobie

 • Krystyna Aleksander - Pożegnanie 

 • Barbara Szkarłat - Misja

 • Krystyna Aleksander - Mój Dunajcu

 • Radosław J. Truś - Sosna

 • Radosław J.Truś - na Majerzu

 • Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc - Nasz szlak

V. Varia

 • Ryszard M. Remiszewski - 120 rocznica śmierci Józefa Szalaya

 • Danuta Machała - Euroregion bez granic

 • Ryszard M. Remiszewski - Znów łączy a nie dzieli

 • Ryszard M. Remiszewski- Po 104 latach!

 • Pożegnanie kapelana Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy

 • Ryszard M. Remiszewski - Twórczość ludowa regionu pienińskiego

 • Ryszard M. Remiszewski - Kto podpalił przystań kajakową w Pieninach?

 • Andrzej Matuszczyk - Schronisko PTTK Trzy Korony w Sromowcach Niżnych

 • Ryszard M. Remiszewski - Sprawdzian na piątkę

 • Andrzej Dziczkaniec - Bośkroc - Hej Modry!

 • Jacek P. Zachwieja - Prace Pienińskie - lektura dla każdego

 • Barbara Morawska-Nowak - Prace Pienińskie tom VIII

 • Jacek P.. Zachwieja - Z Pracami Pienińskimi spotkanie ósme!

 • MarekStafla - Ósmy tom "Prac Pienińskich"

 • Barbara Morawska-Nowak - Prace Pienińskie 

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTKw Pieninach

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net