top of page

Prace Pienińskie, tom 7

Wstęp


I. Rozprawy i artykuły 

 • Czesław Deptuła - Geneza zaniku czorsztyńskiego i jego roli w regionie Pienin - legendy, domysły i fakty

 • Henryk Ruciński - U dramatycznych początków Czerwonego Klasztoru

 • Wiesław A.Wójcik - Prapoczątki pienińskiej literatury przewodnikowej (O Franciszku Herbichu i jego przewodniku)

 • Ryszard M.Remiszewski - Stulecie zorganizowanej turystyki pienińskiej

 • Jolanta Jarocka-Bieniek - Konstanty Kietlicz-Rayski, malarz, etnograf i społecznik (w 70. rocznicę śmierci)

 • Andrzej Skorupa - Kasztel w Łapszach Niżnich

 • Tadeusz M.Trajdos - Z dziejów XVIII-wiecznego Jurgowa

 • Franciszek Fitak - Gwara spiska, podhalańska i orawska - podobieństwa i różnice

 • K.Aleksander, St. Kuczewski - Godzinki Pienińskie


II. Przyczynki i komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Barbara Michońska - Rodzina Dziewolskich w Grywałdzie

 • Vaclav Bartusek - P. Jan Inocenc Buba - historik skolniho divadla na Spisi

 • Marian Łagoń - Stary kościółek w Trybszu

 • III. Polemiki, recenzje

 • Ewa Orlof - Kwestia pogranicza polsko - słowackiego

 • Ryszard M.Remiszewski - Dokumenty źródłowe do stosunków polsko - czesko - słowackich


IV. Poezje

 • Emil Kowalczyk- Pieniny

 • Emil Kowalczyk- Michałowi Słowikowi Dzwonowi

 • Barbara Szkarłat - Szanować do końca

 • Barbara Szkarłat - Przebaczenie

 • Radosław Jerzy Truś - ***

 • Radosław Jerzy Truś - ***

 

V. Varia

 • Franciszek Paluch - Świnka Chondrostoma nasus (Linne) w Dunajcu

 • Ryszard M.Remiszewski -To jest GŁOWACICA

 • Ryszard M.Remiszewski - Wydra w PPN - drapieżnik selekcyjny?

 • Ryszard M.Remiszewski - U Źródeł Wisły

 • Marek Staffa -PRACE PIENIŃSKIE- TOM 5

 • Tadeusz Z. Bednarski - Prac Pienińskich tom szósty

 • Tadeusz M. Trajdos - Nowe Prace Pienińskie4

 • Barbara Morawska-Nowak - Prace Pienińskie

 • Marek Starła- Powrót do normalności

 • Janusz Kamocki - Szósty zeszyt Prac Pienińskich

 • Jan Siwiec - Prace Pienińskie

 • List do Ojca Świętego

 • List do ks. bp. J. Życińskiego

 • Apel Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

 • J. Gacek, J. Zachwieja, M. Zachwieja - Rajmund Bartyzel (1946-1994)

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach

bottom of page