top of page

Prace Pienińskie, tom 6

 • Ryszard M. Remiszewski - Święto Pienin

 • Marcjanna Augustyn, Janusz Ślusarczyk - Z XIX wiecznych peregrynacji w Pieniny

 • Tadeusz Staich - Właśnie Krościenko

 • Ryszard M. Remiszewski - Geneza Sanktuarium bł. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach

 • Jolanta Jarocka - Bieniek - Adam Stadnicki Przesłanie dla Szczawnicy

 • Jan Tyszkiewicz - Pozostałość wierzeń o nadwodnych demonach wśród górali 

 • Ewa Orlof - Niektóre problemy pogranicza polsko-słowackiego po II wojnie światowej

 • Krzysztof Brożek - Franciszek Martinczak (1910-1988) - lekarz i historyk medycyny

 • Vaclav Bartusek - Nove dokumenty o żivote Stanilawa Hieronyma Konarskeho ze Slovenska

 • Tadeusz M. Trajdos - O patronie Łapsz Niżnych

 • Roman Walewski - Wysokie Skałki, czy Wysoka

 • Władysław Midowicz - O Trzech Koronach

 • Tadeusz M. Trajdos - W kwestii Miechowitów w Lendaku

 • Barbara Węglarz - Źródła mineralne Szczawnicy - uzupełnienia i sprostowania

 • Barbara Węglarz - Stanisław Eliasz Radzikowski - projektant czy budowniczy? 

 • Jolanta Jarocka - Bieniek - Kilka uwag do tekstu: Źródła mineralne Szczawnicy - Uzupełnienia i sprostowania

 • Ewa Orlof - Los Słowaków w Polsce

 • Krzysztof R. Mazurski - Przed i po, ale zawsze ...Na szlaku!

 • Krystyna Aleksander - Zapłakała jesień żegnając Pieniny0

 • Krystyna Aleksander - Wdzięczna - stwórcy

 • Jan Siwiec - Prace Pienińskie

 • Tadeusz M. Trajdos - Nowe Prace Pienińskie

 • Wiesław A. Wójcik - Prace Pienińskie

 • Lista osób wyróżnionych i odznaczonych

 • Wykaz delegacji Oddziałów na uroczystość 100-lecia

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach

bottom of page