Prace Pienińskie, zeszyt 4

I. Artykuły

 • Remiszewski M.R. - Jubileusz Pienińskiego Parku Narodowego (relacja z sesji naukowej)

 • Tyszkiewicz J. - O ludowym rybołówstwie w Pieninach

 • Midowicz W. - Szlaki Pienin

 • Truś R.J. - Pieniny Wielkanocne

 • Trajdos M.T. - Biała Spiska - miasto tak nam bliskie

 • Orlof E. - Pamięci Józefa Wiśmierskiego

 • Jarocka - Bieniek J. - Źródła mineralne Szczawnicy, ich odkrycie i nazwy

 • Kołączkowski L. - Wspomnienie o Józefie Szalayu

 • Stykowa B. - O twórczości Heleny Wolskiej


Poezja

 • Wolska H. - Sokolica


II. Polemiki, recenzje

 • Węglarz B. - Teodor Lubomirski z Lubowli a sprawa krzyża na Mogile w Szczawnicy

 • Reckiel T. - Uwagi do artykułu na temat aktualnego składu ichtio- fauny Dunajca w rejonie Pienin 

 • Śmietana A., Węglarz S., Remiszewski M.R. - Jeszcze w sprawie uwag do artykułu o stanie ichtiofauny Dunajca


Poezja

 • Kowalczyk E. - Spis


III. Komunikaty, przyczynki krajoznawczo-historyczne

 • Remiszewski M.R. - Pamięci Wojciecha Halczyna z Lendaku

 • Witkowski J. - 30 lat miasta Szczawnica

 • Oleksy J. - Konrad Coghen-Znaki zapytania

 • Jazowski A. - Wspomnienie o Michale Balarze

 • Witkowski J. - Moje spotkania z autorem Spiskiego kotlika dukatów 

 • Witkowski J. - Kaplica na Sewerynówce

 • Oleksy J. - Z dziejów kursalonu 

 • Jarocka - Bieniek J. - Dworzec Gościnny

 • Pańczyszyn A. - Pieniny i Spisz na znaczkach pocztowych

 • Styś Z. - Z historii poczty na Spiszu i Orawie


Poezja

 • Aleksander K. - Dziękczynienie

 • Aleksander K. - Co Bóg darował - skradzione zostanie

 

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach 

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach

 

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net