top of page

Prace Pienińskie, zeszyt 3

 • Pękala A. ks. - Miłośnik Pienin -śp. ks. dr Bronisław Krzan 

 • Dzie wolski J.- Przemiany strukturalne drzewostanów na tle ogólnej charakterystyki Pienińskiego Parku Narodowego

 • Pańczyszyn A. - Trochę zimy jesienią

 • Paryski W.H. - Mało znany Feliks Pławicki

 • Orlof E. - Polonofilsko Karola Sidora

 • Remiszewski R.M. - Prapoczątki Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach

 • Tyszkiewicz J. - Szlachtowa i Szczawnica przy drodze przemarszu armii rosyjskiej w 1849 r

 • Śmietana A. Węglarz S. Remiszewski R.M. - Próba spojrzenia na stan ichtiofauny Dunajca 

 • Aleksander K. - U podnóża Pienin 

 • Witkowski J. - Z historii budowy kolei linowej na Palenicę w Szczawnicy

 • Szudy H. - Uroczystość otwarcia kolei linowej "Palenica" - 21 września 1991 r

 • Węglarz B. - Boży obiad

 • Krzan B. - Ostatnia droga 10 górali - skazańców zakopiańskiego Palące - na cmentarz w Krościenku

 • Orlof E. - Jeszcze raz o trudnych problemach pogranicza

 • Jarocka-Bieniek J.- Onufry Trembecki - lekarz zdrojowy

 • Trajdos T.M.- O protoplastach rodów Berzewiczych i Gürgeyów

 • Balara M. - Komendant Legii Spisko - Orawskiej

 • Remiszewski R.M. - Recenzje "Teksty źródłowe do historii Polski"

 • I Turniej Recytatorski Literatury Emigracyjnej "Od Mickiewicza do Miłosza" Finał - Szczawnica '91

 • Trajdos T. - Sprostowanie "O ks.Janie Pataky'm raz jeszcze..."

 • Aleksander K. - Krościeński ogródek

 • Spis treści informatora "Z Dziejów Pienin"

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach 

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach 

 • Spisko sygnorka

 

bottom of page