Prace Pienińskie, zeszyt 3

 • Pękala A. ks. - Miłośnik Pienin -śp. ks. dr Bronisław Krzan 

 • Dzie wolski J.- Przemiany strukturalne drzewostanów na tle ogólnej charakterystyki Pienińskiego Parku Narodowego

 • Pańczyszyn A. - Trochę zimy jesienią

 • Paryski W.H. - Mało znany Feliks Pławicki

 • Orlof E. - Polonofilsko Karola Sidora

 • Remiszewski R.M. - Prapoczątki Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach

 • Tyszkiewicz J. - Szlachtowa i Szczawnica przy drodze przemarszu armii rosyjskiej w 1849 r

 • Śmietana A. Węglarz S. Remiszewski R.M. - Próba spojrzenia na stan ichtiofauny Dunajca 

 • Aleksander K. - U podnóża Pienin 

 • Witkowski J. - Z historii budowy kolei linowej na Palenicę w Szczawnicy

 • Szudy H. - Uroczystość otwarcia kolei linowej "Palenica" - 21 września 1991 r

 • Węglarz B. - Boży obiad

 • Krzan B. - Ostatnia droga 10 górali - skazańców zakopiańskiego Palące - na cmentarz w Krościenku

 • Orlof E. - Jeszcze raz o trudnych problemach pogranicza

 • Jarocka-Bieniek J.- Onufry Trembecki - lekarz zdrojowy

 • Trajdos T.M.- O protoplastach rodów Berzewiczych i Gürgeyów

 • Balara M. - Komendant Legii Spisko - Orawskiej

 • Remiszewski R.M. - Recenzje "Teksty źródłowe do historii Polski"

 • I Turniej Recytatorski Literatury Emigracyjnej "Od Mickiewicza do Miłosza" Finał - Szczawnica '91

 • Trajdos T. - Sprostowanie "O ks.Janie Pataky'm raz jeszcze..."

 • Aleksander K. - Krościeński ogródek

 • Spis treści informatora "Z Dziejów Pienin"

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach 

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach 

 • Spisko sygnorka

 

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net