top of page

Prace Pienińskie, tom 23

 • Wstęp - s.3

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Dawid Golik - Samodzielny oddział dywersyjny AK „Pazura" - s.5

 • Wojciech Górecki - Ubiór i moda w Sromowcach Wyżnych - s.27

 • Tomasz Kowalik - Sienkiewicz nad Grajcarkiem i Dunajcem - s.41

 • Aleksandra Dudek - Wesele w Pieninach - tradycja i współczesność - s. 55

 • Elżbieta Łukuś - Obrzędowość rodzinna na Zamagurzu Spiskim. Swaty (namowiny) - s.67

 • Dariusz Smolarek- Kompozytorzy pijarscy działający w Podolińcu w XVII i XVIII wieku - s.73 

 • Agnes Dukkon - Wydawnictwa kalendarzowe na terenie historycznych Węgier do początku XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów polskich - s.117

 • Endre Laszló Varga - Węgry - Polska w 1920 roku - s.133

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ryszard M. Remiszewski - 120. rocznica powstania Oddziału Pienińskiego PTT - s.149

 • Ryszard M. Remiszewski — Srebrny jubileusz w Pieninach - s.163

 • Ryszard M. Remiszewski — Sromowce Niżne - dwa kościoły, dwie rocznice - s.169

 • Ryszard M. Remiszewski - Dni polsko-węgierskie w Szczawnicy - s.177

 • Ryszard M. Remiszewski - Pamięci Powstania Styczniowego w Szczawnicy - s.185

 • Ryszard M. Remiszewski - Natura 2000 - doświadczenia pienińskie - s.191

 • Ryszard M. Remiszewski - Kreatywności i pomysłów nie brakuje, nie popadamy w rutynę. Rozmowa z Piotrem Gąsienicą, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy - s.199

 • Aneta Dusik — Georgett - modelka z fontanny - s.205

 • Jan Tyszkiewicz - Schronisko szkolne w Piaskach koło Szczawnicy - s.211

 • Anita Kowalik - W trosce o gwary - s.217

 • Kazimierz Majerczak - Ks. Jana Kozioła drogowskazy do normalności nadal aktualne - s.223 

 • Ryszard M. Remiszewski - Rocznica 700.1ecia Bożogrobców na Spiszu i założenia Łapsz Niżnych - s.241

 • Ryszard M. Remiszewski - Pamięci Wojciecha Halczyna - s.247

 

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz - Kronika flisacka 2013 - s.255

 • Ryszard M. Remiszewski - Ks. bp Jan Szkodoń na otwarciu spływu 2013 r. - s.261

 • Alina Lelito - Szczawnica znana od 600 lat - s.267

 • Zofia Krępa - Stanisław Urban - Członek Honorowy PTTK - s.271

 • Ryszard M. Remiszewski - Honorowe wyróżnienie PTTK w Szczawnicy - s.274

 • Ryszard M. Remiszewski - Małe Pieniny laureatem National Geographic Traveller - s.277

 • Jerzy M. Roszkowski - „Redyk Karpacki" wiódł też przez Podhale - s.280

 • Ryszard M. Remiszewski - Poświęcenie rozlewni wody mineralnej w Szczawnicy - s.286

 • Ryszard M. Remiszewski - Przekazanie posiadania zespołu pałacowo-parkowego w Nawojowej - s.290

 • Agnieszka Stopka - System międzynarodowej informacji turystycznej dla miasta Szczawnicy - s.292

 • Maciej Wawrzczak, Anna Wawrzczak - Przybliżanie przeszłości. Zajęcia organizowane w Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy - s.296

 • Stanisław Zubek - Siostra z Pienin - s.302

 • Tadeusz Z. Bednarski - Gdy Józef Kremer pisał „O błogich rozkoszach, w które Szczawnica tak obfita" - s.305

 • Agnieszka Stopka - VIII Zimowy Zjazd Górski w Pieninach - s.309

 • Ryszard M. Remiszewski - Historia figurki Matki Bożej w Pieninach - s.311

 • Ryszard M. Remiszewski - Skonfundowany Zyblikiewicz - s.315

 • Maciej Wawrzczak - Nałęczów — miejscowość z klimatem - s.321

 • Ryszard M. Remiszewski - Wernisaż Krystyny Aleksander w Sromowcach Niżnych - s.326

 • Andrzej Skorupa - Jeszcze o Johannie Feegu, Imrich Jagusicu i kościele w Jurgowie - s.328

 • Krystian Socha - XI Dzień Papieski w Rzepiskach - s.333

 • Ryszard M. Remiszewski - Gimnazjaliści z Krempach najlepsi w Polsce - s.337

 • Etelka Kamocki — Na plebanii w Jurgowie - s.342

 • Marek Gotkiewicz - Jeszcze o sypańcach - s.354

 • Jerzy M. Roszkowski — Głos w dyskusji w sprawie utworzenia miejscowości Niedzica-Zamek - s.361

 • Ryszard M. Remiszewski - „Pamięć czasu" Zofii Łukasz w Piwnicy pod Baranami - s.363

 • Ryszard M. Remiszewski - Pisanki po spisku - początek nowej tradycji? - s. 369

 • Ryszard M. Remiszewski — Na odpust do Derenku - s.372

 • Ryszard M. Remiszewski - Derenczanie gościli w Białce Tatrzańskiej - s.379

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Jakub Żmidziński - Pieniny sfilmowane, odmalowane, opisane - s.385

 • Tomasz Kowalik - Rysy na rodzinnych koralach - s.391

 • Ryszard M. Remiszewski - Cudowne Dębno - s.396

 • Justyna Masłowiec - Dokąd wiodą etnograficzne ścieżki? - s.399

 • Janusz Kamocki - Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim - s.403

 • Tomasz Kowalik — Nad srebrnym i giętkim Dunajcem - s.405

 • Andrzej Skorupa - Na marginesie książki "Kultura ludowa Górali spiskich" - s.407

 • Maciej Wawrzczak- Ivanovi Chalupeckemu - s.411

 • Maciej Wawrzczak - Siedem wieków zaników Lubowla i Dunajec - s.417

 • Janusz Kamocki — „Czy tylko granice dzielą ..." - praca napisana przez młodzież z gimnazjum w Krempachach pod opieką Zofii Łukasz - s.420

 • Barbara Morawska-Nowak - „Prace Pienińskie" - s.422

 • Waldemar Bałda - 511 stron pienińskich pereł - s.423

 • Alina Lelito - Na wiosnę, lato, jesień, zimę - „Prace Pienińskie" - s.424

 • Aneta Dusik - Złapać Pieniny - s.425

 

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander - Moja tarcza - s.4

 • Kazimierz Majerczak — Trwanie na Sokolicy - s.40

 • Hanna Karwowska - Na Górze Zamkowej - s.54

 • Zofia Łukasz - Spacer - s.116

 • Krystyna Aleksander - Na pienińskiej ziemi - s.148

 • Zofia Łukasz - Przebudzenie wiosny - s.216

 • Krystyna Aleksander - Moje Pieniny - s.222

 • Zofia Łukasz — Rozrachunek - s.240

 • Zofia Łukasz - Melancholia jesieni - s.246

 • Kazimierz Majerczak — Ład na polanie - s.254

 • Maria Waniczek - W lesie - s.325

 • Sławek Słowik - Już nie potrzebny kwiat - s.426

 • Sławek Słowik- Samotność - s.470

 

VI. Powstanie Styczniowe - seminarium

 • Halina Mastalska - Romuald Traugutt - wierny Bogu i Ojczyźnie - s.428

 • Karol Dziubaczka - Kościół w okresie Powstania Styczniowego - s.435

 • Wacław Prażuch - Udział mieszkańców Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym w 1863 r. - s.439

 • Barbara Alina Węglarz - Szczawniccy uczestnicy insurekcji styczniowej 1863 - s.449

 • Sprostowania dotyczące książki „Z dziejów Frydmana (Kraków-Frydman) - s. 463

 • Addenda do tekstu „Bądź, z nami Kingo", Prace Pienińskie, 22:2012, s. 221-238 - s.463

 

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach - s.471

 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach - s.474

bottom of page