Prace Pienińskie, tom 17

Wstęp 


I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski- Kurier Słowa Bożego

 • Jan M. Kacwin- Z kroniki bojowej Oddziału AK "Wilk". Czerwony Groń- Ochotnica- Przysłop. listopad 1943- luty 1944)

 • Maciej Bilek- Pierwsze zorganizowane działania sanitarne i przeciwepidemiczne w Pieninach i okolicy

 • Aleksandra Dudek- Jan Knutelski (1930-1995)- krościeński prymista

 • Jakub Żmidziński- O tym, jak Korona rozpadła się na troje

 • Andrzej Skorupa- Tkanina artystyczna w kościołach Polskiego Spisza- Część I

 • Tadeusz M. Trajdos- Związek Spisko-Orawski i Związek Górali Spisza i Orawy w dokumentacji urzędów Rzeczypospolitej Polskiej

 • Patrycja Trzeszczyńska- Tożsamość mieszkańców Podhala, autostereotyp oraz stereotypy międzygrupowe

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze 

 • Ryszard M. Remiszewski- Konserwacja murów zamku "Pieniny" 

 • Ryszard M. Remiszewski- Widział Szczawnicę oczami dziadka Ziembickiego

 • Tadeusz Z. Bednarski- Szczawnica a nasza rodzina 

 • Ludwik Frey - Nieco o interesujących i zagrożonych trawach Pienin

 • Ryszard M. Remiszewski- Kąpielisko termalne pod Malinową Górą

 • Ryszard M. Remiszewski- Na ratunek dziełu księżnej Kunegundy

 • Jolanta Czech- Święta Kinga w Egerze

 • Jacek Rydlewski- Badania nad najstarszym osadnictwem na Podhalu

 • Adam Kapturkiewicz- Jaskinia Michała Archanioła 

 • Agnieszka Szymaszek- Przywrócić pamięć, odrzucić emocje

 • Halina Lenczewska- Rozmowa o Jaworzynie

 • Ryszard M. Remiszewski- Petycja do Noulensa 

 • Justyna Cząstka-Kłapyta - Muzyka Osturni w kontekście wieloetniczności Spisza

 • Ryszard M. Remiszewski- Gościniec Marii Waniczkowej

 

III. Varia 

 • Ryszard M. Remiszewski- 75 lat ochrony przyrody w Pieninach 

 • Teresa M. Zielińska- Historyczna Sztafeta Konna św. Kingi

 • Teresa M. Zielińska- Nowe wsie: Szlachtowa i Jaworki

 • Zofia Klimczak- II Zimowy Zjazd Górski w Szczawnicy 

 • Ryszard M. Remiszewski- Czciciele św. Kingi w Wieliczce

 • Teresa M. Zielińska- Biała Woda przyjazna niepełnosprawnym

 • Teresa M. Zielińska- Odrestaurowana polichromia i ikonostas

 • Ryszard M. Remiszewski- Góral powrócił na Kotońkę

 • Teresa M. Zielińska- Akcja ratunkowa na Dunajcu

 • Jacek Rydlewski- Neandertalczycy pod Tatrami

 • Andrzej Madeja- O Papieżu tu nie zapominają. Dzień Papieski w Rzepiskach

 • Jadwiga Plucińska-Piksa- Z Węgier na podtatrzańskie wierchy

 • Andrzej Madeja- Jan Budz od pszczół

 • Elżbieta Łukuś- O niedzickich Żydach

 • Ryszard M. Remiszewski- Derenczanie. Polska ludność Derenku

 • Teresa M. Zielińska- Spisz i Pieniny bez granic

 • Ryszard M. Remiszewski- Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc (1936-2007) - kustosz z Baraniej Góry

 

IV. Recenzje, polemiki

 • Ryszard M. Remiszewski- Wspomnienie Krościenka i Grywałdu

 • Ryszard M. Remiszewski- Publicystyka górska Tadeusza Z. Bednarskiego

 • Janusz Kamocki- Rémiás Tibor, In memoriam Derenk

 • Artur Czesak- Słownik spiskich wyrazów gwarowych

 • Justyna Czšstka-Kłapyta- Zbiór pieśni ludowych Zamagurza Spiskiego 

 • Ryszard M. Remiszewski- Kapliczki Spisza

 • Anna Miśkowiec- Odpowiadając na krytykę "W cieniu Tatr"

 • Jerzy M. Roszkowski- Spisz - nadal Zapomniane Kresy 

 • Andrzej Skorupa- Jubileuszowy tom "Prac Pienińskich"

 • Milica Majerikowá- "Prace Pienińskie" - tom 15 

 • Teresa M. Zielińska- "Prace Pienińskie" coraz bogatsze 

 • Aneta Dusik- Kurs na Pieniny 

 • Alina Lelito- Siedemdziesišta publikacja Ośrodka KTG PTTK w Pieninach

 • Jerzy W. Gajewski- Pienińskie ścieżki

 • Andrzej Matuszczyk- Zmierzyć się z tym dorobkiem

 

V. Poezje

 • Barbara Gołofit- Nad modrym, pięknym Dunajcem 

 • Sławek Słowik- C. K. Norwid 

 • Zofia Łukasz- Ludźmierskie drogi

 • Krystyna Aleksander- Księżno, Kingo, pokorna i szczodra

 • Andrzej Dziedzina-Wiwer- Z honoro 

 • Bozsik Margit- Moja rodzinna wieś Derenk 

 • Krystyna Aleksander- Krościeńskie jarmarki 

 • Andrzej Dziedzina-Wiwer- Łostatnio kwila 

 

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach 

 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net