Prace Pienińskie, tom 13

Wstęp

 • Piętnaście lat za nami

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Jerzy Dziewolski - Ogólna przyrodnicza charakterystyka Pienin

 • Aleksandra Dudek - Muzyka w Pieninach

 • Ryszard M. Remiszewski - Pustelniczy żywot Andrzeja Stachury

 • Jerzy Dziewolski - Rys historyczny rodu Dziewolskich

 • Jerzy M. Roszkowski - Jan Bednarski i inni

 • Halina Ratkowska - Późnogotycka rzeźba ze Spiszą w warszawskim Muzeum Narodowym

 • Tadeusz M. Trajdos - Uposażenie kościoła parafialnego i majątek plebański 

 • w Łapszach Niżnych w polowie XVIII wieku

 • Andrzej Skorupa - Feretrony w kościołach Polskiego Spiszą -Część II

 • Ryszard M. Remiszewski - Ta udręka jest wspaniała  

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Maria B. Styk - Kto jest patronem flisaków (O św. Barbarze)

 • Andrzej Skorupa - Jeszcze o Szymonie Kawalskim, spiskim malarzu późnego baroku

 • Krzysztof Koper - Cmentarz wojenny nr 377 w Krościenku nad Dunajcem

 • Ryszard M. Remiszewski - Latarnik z Bryjarki

 • Wiktoria Sydoriak - Dumni, że mamy takiego Patrona

 • Ryszard M. Remiszewski - Red. Tadeusz Z. Bednarski Honorowym Obywatelem Szczawnicy  

 

III. Varia

 • Stanisław Sraólski( 1897-2002)

 • Ryszard M. Remiszewski - Spłonął Dom nad Zdrojami w Szczawnicy

 • Stanisław Hendel - Michałowi Słowikowi - Dzwonowi

 • Stanisław Hendel - Andrzej Kudasik (1935 -2003)

 • Z listu do redakcji

 • Marek Staffa - „Prace Pienińskie", Tom 12

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach  

 

IV. Poezje

 • Patrycja Trzeszczyńska - * * *

 • Krystyna Aleksander - Wiosna, lato i jesień

 • Teresa Zajewska - Panta Rei

 • Patrycja Trzeszczyńska - Synonim lęku

 • Teresa Zajewska - Jesień

 • Krystyna Aleksander - Najpiękniejszy zakątek

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net