Prace Pienińskie, tom 12

Prace Pienińskie pismem specjalistycznym

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski - Przełomem Dunajca 

 • Jan Tyszkiewicz - Złamany most przy Piaskach 

 • Waldemar Nadolski - Początki turystyki w I i II gimnazjum nowosądeckim do 1914 roku 

 • Jan Tyszkiewicz - Jaskinia w Facimiechu, jej odkrycie i ujawnienie

 • Krzysztof Żarna - Stanowisko polskiej opinii publicznej wobec wydarzeń w Czechosłowacji w maju 1938 roku 

 • Andrzej Skorupa-Feretrony w kościołach Polskiego Spiszą - Część I 

 • Tadeusz M. Trajdos - Kościół, plebani i parafia w Lechnicy w drugiej połowie XVII w. i pierwszej połowie XVIII w

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze 

 • Jolanta Jarocka-Bieniek - Adam Stadnicki - właściciel szczawnickiego zdrojowiska. W 120 rocznicę urodzin i 20 rocznicę śmierci 

 • Ryszard M. Remiszewski - Jubileuszowy Rok Szczawnicy 

 • Ryszard M. Remiszewski - Jubileusz Parku w Pieninach

 • Maria B. Styk - Refleksje wokół nazwy geograficznej Trzy Korony 

 • Stanisław A. Sroka - Addenda do spisu polskich starostów na Spiszu w XV wieku .

 • Andrzej Skorupa - O kościele św. Idziego w Popradzie raz jeszcze

 • Elżbieta Łukuś - Bogactwa spiskiej gwary

 • Tadeusz M. Trajdos - Suplement do przekładu wizytacji Zsigraya w 1700 r

 • Ryszard M. Remiszewski - Zapomniany Stefan Szalay 

 • Jadwiga Grabowska - Czułość serca

 

III. Polemiki, recenzje

 • Ryszard M. Remiszewski- Święta Kinga w poezji polskiej 

 • Ryszard M. Remiszewski - Kościoły poskiego Spiszą 

 • Ryszard M. Remiszewski- O Zespole Zamkowym w Niedzicy 

 • Ryszard M. Remiszewski - Szkice do stosunków polsko - węgierskich w średniowieczu

 

IV. Varia

 • Bogusław Siedlarczyk - Konkurs wiedzy o Pieninach 

 • Marian Pukański - Powrót bł. ks. Józefa Stanka - kapelana Armii Krajowej do rodzinnej wsi

 • Ryszard M. Remiszewski - 90 - lecie urodzin red. Leona Rydla 

 • Ryszard M. Remiszewski - XX lat Ośrodka KTG na Turbaczu 

 • Ryszard M. Remiszewski - Eugeniusz Rustanowicz 1910-2001 

 • Ryszard M. Remiszewski - Roman Kolumna-Walewski 1906-2000 

 • Ryszard M. Remiszewski - Paweł Grawicz- fotograf Szczawnicy, Pienin i Krakowa

 • Stanisław Hendel - Jan Salamon - malarz i poeta 

 • Barbara Morawska-Nowak - Prace Pienińskie

 • MarekStaffa - "Prace Pienińskie", Tom 11

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach

 

V. Poezje

 • Teresa Zajewska - Polska jesień

 • Krystyna Aleksander - Tak niewiele zostało 

 • Krystyna Aleksander -Wszystko, co piękne, z miłości zrodzone 

 • Wiersz poświęcony bł. ks. Józefowi

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net