top of page

Prace Pienińskie, tom 10

 • Marek Staffa-... istnieje dopiero dziesięć lat

 • Ryszard M. Remiszewski - Zamiast wstępu 

 

I. Rozprawy i artykuły

 • Alina Suchoń - Zamek w Czorsztynie w dawnej grafice ilustracyjnej

 • Andrzej Skorupa - Kościół w Leśnicy

 • Barbara Styk - Postać świętej Kingi w Szopce Teofila Lenartowicza

 • Janusz Ślusarczyk - Seweryny z Żochowskich Pruszakowej wyprawa w Pieniny

 • Jan Tyszkiewicz - Żywot górala z Pienin. Opowieść z naszego stulecia

 • Wojciech W. Wiśniewski - Walusiowa Jama, najobszerniejszajaskinia polskich

 • Pienin. Dzieje poznania

 • Wojciech W. Wiśniewski-Dzieje wspinaczkowej penetracji Pienin

 • Ryszard M. Remiszewski - Startujemy zawsze na pełnym topie. Rozmowa

 • z Michałem Staniszewskim - kajakowym mistrzem świata w C2 

 • Tadeusz M. Trajdos - Ksiądz Antoni Sikora i czytelnia parafialna w Jurgowie 

 

 

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Leon Rydel - Rozszerzenie naszych granic w Tatrach w 1938 roku

 • Ryszard M. Remiszewski - Przyrodniczy dziwoląg

 • Franciszek Fitak - Rok Misji Świętych

 • Marian Gotkiewicz - Z sobą po polsku - z obcymi po słowacku

 • Anita Przysiadła - Obóz naukowo - badawczy studentów socjologii UMCS


III. Polemiki, recenzje

 • Ryszard M. Remiszewski - Domowy album Krościenka

 • Ryszard M. Remiszewski - Monografia Krościenka nad Dunajcem - spóźniona recenzja

 • RyszardM. Remiszewski - Epopejaniedzicka

 • Ryszard M. Remiszewski - Z przewodnikiem po Rusi Szlachtowskiej


IV. Poezje

 • Krystyna Aleksander - Zwiastuny Jesieni 

 • Julia Karczowa - Pamiętam se

 • Janusz Wilk - Poranek

 • Maria Waniczkowa- ***

 • Maria Waniczkowa - Nie każdy pamiynto

 • Maria Waniczkowa - Idzie dysc

 • Leon Rydel - Mojamodlitwa

 • Krystyna Aleksander - Przyjdźże do nas 

 • Julia Karczowa - Wspomnienie


V. Varia

 • Radosław Truś - List w sprawie mostu na Piaskach

 • Ryszard M. Remiszewski - Z Jaśkiem - rozmowa ostatnia

 • Marek Staffa - Z regularnością zegarka

 • Andrzej Matuszczyk - Nowe Prace Pienińskie 

 

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach

bottom of page