Prace Pienińskie, zeszyt 1 

 • Słowo wstępne (Edward Moskała)
 • Kręczyński J.: Pierwsze projekty wykorzystania wód Dunajca w rejonie Pienin
 • Węglarz B. Feliks Pławicki właściciel połowy dóbr dworskich "Szczawnica" w XIX wieku ....
 • Krzan B.: Z Sorbony paryskiej do pustelni pod Pieninami 
 • Jarocka-Bieniek J.: Muzeum Pienińskie w Szczawnicy historia i rozwój 
 • Remiszewski R.M.: Raptularz Oddziału Pienińskiego PTT w Szczawnicy za lata 1893 - 1933
 • Aleksander K.: Miasto moich snów
 • Aleksander K.: Krościenko
 • Oleksy J.: O Marii Bielawskiej 
 • Krzan B.: Ginące cmentarze w regionie pienińskim
 • Balara M.: Uroczystość 10-lecia Spisza
 • Drohojowska A.: Ilona Salamon
 • Rustanowicz E.: Akcja "Centrala"
 • Bochnia B.: Jadło! 
 • Bochnia B.: Wierchy!
 • Spis treści informatora "Z Dziejów Pienin" 
 • Pozycje wydawnicze Ośrodka KTG w Pieninach 
 • Skład osobowy Ośrodka KTG w Pieninach

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net