top of page

Prace Pienińskie, zeszyt 1 

 • Słowo wstępne (Edward Moskała)
 • Kręczyński J.: Pierwsze projekty wykorzystania wód Dunajca w rejonie Pienin
 • Węglarz B. Feliks Pławicki właściciel połowy dóbr dworskich "Szczawnica" w XIX wieku ....
 • Krzan B.: Z Sorbony paryskiej do pustelni pod Pieninami 
 • Jarocka-Bieniek J.: Muzeum Pienińskie w Szczawnicy historia i rozwój 
 • Remiszewski R.M.: Raptularz Oddziału Pienińskiego PTT w Szczawnicy za lata 1893 - 1933
 • Aleksander K.: Miasto moich snów
 • Aleksander K.: Krościenko
 • Oleksy J.: O Marii Bielawskiej 
 • Krzan B.: Ginące cmentarze w regionie pienińskim
 • Balara M.: Uroczystość 10-lecia Spisza
 • Drohojowska A.: Ilona Salamon
 • Rustanowicz E.: Akcja "Centrala"
 • Bochnia B.: Jadło! 
 • Bochnia B.: Wierchy!
 • Spis treści informatora "Z Dziejów Pienin" 
 • Pozycje wydawnicze Ośrodka KTG w Pieninach 
 • Skład osobowy Ośrodka KTG w Pieninach
bottom of page