top of page

Prace Pienińskie, tom 29

PP29.jpg

Wstęp  3

I. Rozprawy i artykuły

Aleksandra Dudek - Symbolika w ludowych pieśniach pienińskich.

Ekwiwalentyzacja, czy paralela 5

Jan Tyszkiewicz - Informacja Jana Kacwina, flisaka i strażnika wodnego z Zawodzia

w Krościenku  25

Ludwik Frey - Krwawe rośliny  37

Agnieszka Nikel - 0 niezwykłych roślinach na Spiszu - ,,typy spod ciemnej gwiazdy

                   - artyści wśród przestępców" 57

Krzysztof Miraj - Chow i hodowla gęsi domowych w Sromowcach  69

Jerzy M. Roszkowski- Polskie działania militarne na Spiszu 1918-1919  89

Andrzej Skorupa - Maciaszowce i ich kościół  107

Andrzej Skorupa - Wielka Frankowa i jej kościół 121

Zuzanna Kasencakova, Maciej Wawrzczak - Zamek w Starej Lubovni w świetle

archeologicznych badan i nadzoru nad pracami budowlanymi

w 2018 roku 133

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

  Ryszard M. Remiszewski - Ugrupowanie Niepodległościowe Zamek 153

  Jan Plucinski - Wspomnienia (fragment)  164

  Marek Gotkiewicz - Ze wspomnień Mariana Gotkiewicza z lat trzydziestych 168

Ryszard M. Remiszewski - Hymn ojczyźniany Stanisława Drohojowskiego  172

Maria Barbara Styk - Henryk Sienkiewicz - Z Szczawnicy  177

Bogdan Smigielski - Walka o Spisz i Zaolzie w archiwalnej tece

Kazimierza Roupperta  180

Józef Nyka - Brat Cyprian na Hawraniu? 192

Ryszard M. Remiszewski - Rekonstrukcja zamku ,,Pieniny" w wydaniu

Zbigniewa Urbańskiego  196

Tomasz Kowalik - Podhalańskie rocznice i jubileusze 202

Ryszard M. Remiszewski - Inspiracja były ruiny tajemniczego zamku w Pieninach 205

   Ryszard M. Remiszewski - Wapiennik w Małych Pieninach  214

Maciej Wawrzczak, Marian Sojak - Dwa nowożytne znaleziska z terenu

północnej Slowacji (Spisz) 222

Małgorzata Wesołowska - Tajemnice czarnego bociana  228

III. Varia

Jerzy Regiec - Kronika flisacka 2019 r  239

Krzysztof Miraj - Uroczyste otwarcie sezonu flisackiego w 2019 r.

w Sromowcach Wyżnych Kątach 244

Ryszard M. Remiszewski - Mistrz, Muzyka, Miasto, czyli 3 x Moniuszko

z udziałem pienińskich flisaków 249

Ryszard M. Remiszewski - Flisacy podziękowali za udany sezon 2019 roku 256

Sylwia Piekarczyk, Alina Lelito - Perry Pienin 2019  262

Ryszard M. Remiszewski - Zamek na Czorsztynie 268

Ryszard M. Remiszewski - Tablica upamiętniająca Jerzego Kukuczkę 278

Ryszard M. Remiszewski - W Kasinie Wielkiej, w 100. rocznicę śmierci

Apolinarego Dziewolskiego 283

Alina Lelito - Legenda o okrutnym przeorze na deskach kinoteatru ,,Pieniny"

w Szczawnicy  294

Wladyslawa Bodziarczyk - Dzieje Gminnej Biblioteki Publicznej

w Krościenku nad Dunajcem 300

Alina Lelito - Nowa siedziba dla artystów TPSP 306

Ryszard M. Remiszewski - Mostki na Grajcarku nazwane 309

Aneta Dusik - Kobiece nabieranie kształtów. Rzeźba kobiety z dzbanem

                   czeka na renowacje  314

Marek Gotkiewicz - Wspomnienia o młodych taterniczkach w zapiskach tatrzańskich

Mariana Gotkiewicza316

Marek Maluda - Górska Biblioteczka Historyczna Józefa Nyki 319

Jadwiga Plucinka-Piksa - Sanktuarium czorsztyńskie .325

Ryszard M. Remiszewski - Relikwie św. Kingi dla Bazyliki w Ostrzyhomiu 327

Jadwiga Plucirika-Piksa - Derenczańskie uroczystości  329

Ryszard M. Remiszewski - Stanisławowi Urbanowi332

Ryszard M. Remiszewski - Stanisław Kołodziejski (1952-2019) 337

Janusz Kamocki - Franciszek Bachleda Księdzularz 341

Justyna Zachwieja - Zdzisław Soliwoda w naszych sercach i pamięci 343

Adam Jarzębski, Krzysztof Florys - Questy - Wyprawy Odkrywców w Szczawnicy - dziedzictwo i nowoczesność w grach terenowych 347

 

 

IV. Recenzje, polemiki

Ryszard M. Remiszewski - Wolne miasto Zakopane  357

Ryszard M. Remiszewski - Jurgów - kościół św, Sebastiana360

Tomasz Kowalik - Fotografia mówi tylko prawdę 363

Barbara Morawska-Nowak - ,,Prace Pienińskie" 2017, tom 27 366

Tomasz Kowalik- Spotkajmy się w Pieninach  367

Aneta Dusik - Historie niezwykle. Można się nimi zachwycić od razu lub po trochu

-wybierając co ciekawsze .kaski" Najnowszy tom 28 Prac Pienińskich

jest już dostępny 370

Weronika Błażusiak, Alina Lelito - Prace Pienińskie mówione  371

Tomasz Kowalik - Nowy tom .Prac Pienińskich" 375

Prace Pienińskie o Spiszu 376

V. Poezje

Krystyna Aleksander - Ostatnie życzenie  24

Zofia Lukasz - Dzieciństwo  68

Sławek Słowik - Chwila refleksji 106

Sławek Słowik - Przemijanie  120

Jerzy M. Kiersztyn - Boży dar132

Kazimierz Majerczak - Po stu latach 151

Krystyna Aleksander - Pożegnanie .238

Krystyna Aleksander - Zostaniesz zawsze w pamięci  355

Barbara Golofit- Pożegnanie Pienin 356

Krystyna Aleksander - W Noc Wigilijną 378

Publikacje Osrodka KTG w Pieninach 379

Czlonkowie Osrodka KTG w Pieninach  384

bottom of page