Prace Pienińskie, tom 29

Wstep ........................................................................................................................................... 3

I. Rozprawy i artykuly

Aleksandra Dudek - Symbolika w ludowych piesniach pieninskich.

Ekwiwalentyzacja, czy paralela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jan Tyszkiewicz - Informacja Jana Kacwina, flisaka i straznika wodnego z Zawodzia

w Kroscienku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Ludwik Frey - Krwawe rosliny .................................................................................................... 37

Agnieszka Nike! - 0 niezwyklych roslinach na Spiszu - ,,typy spod ciemnej gwiazdy

                   - artysci wsrod przestepcow" ................................................................................... 57

Krzysztof Miraj - Chow i hodowla gesi domowych w Sromowcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Jerzy M. Roszkowski- Polskie dzialania militarne na Spiszu 1918-1919 ..................................... 89

Andrzej Skorupa - Maciaszowce i ich kosciol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Andrzej Skorupa - Wielka Frankowa i jej kosciol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Zuzana Kasencakova, Maciej Wawrzczak - Zamek w Starej Lubovni w swietle

archeologicznych badan i nadzoru nad pracami budowlanymi

w 2018 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

  Ryszard M. Remiszewski - Ugrupowanie Niepodlegtosctowe Zamek ........................................ 153

  Jan Plucinski - Wspomnienia (fragment) ................................................................................... 164

  Marek Gotkiewicz - Ze wspomnien Mariana Gotkiewicza z lat trzydziestych ................ . . . . . . 168

Ryszard M. Remiszewski - Hymn ojczyzniany Stanislawa Drohojowskiego . . . . . . . . . . 172

Maria Barbara Styk - Henryk Sienkiewicz - Z Szczawnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Bogdan Smigielski - Walka o Spisz i Zaolzie w archiwalnej tece

Kazimierza Roupperta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Jozef Nyka - Brat Cyprian na Hawraniu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ryszard M. Remiszewski - Rekonstrukcja zamku ,,Pieniny" w wydaniu

Zbigniewa Urbanskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Tomasz Kowalik - Podhalanskie rocznice i jubileusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Ryszard M. Remiszewski - Inspiracja byly ruiny tajemniczego zamku w Pieninach . . 205

   Ryszard M. Remiszewski - Wapiennik w Malych Pieninach ..................................................... 214

Maciej Wawrzczak, Marian Sojak - Dwa nowozytne znaleziska z terenu

polnocnej Slowacji (Spisz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Malgorzata Wesolowska - Tajemnice czarnego bociana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

III. Varia

Jerzy Regiec - Kronika flisacka 2019 r .................................................................................... 239

Krzysztof Miraj - Uroczyste otwarcie sezonu flisackiego w 2019 r.

w Sromowcach Wyznych Katach . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 244

Ryszard M. Remiszewski - Mistrz, Muzyka, Miasto, czyli 3 x Moniuszko

z udzialem pienlriskich flisak6w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Ryszard M. Remiszewski - Flisacy podziekowali za udany sezon 2019 roku . . . . . . . . . 256

Sylwia Piekarczyk, Alina Lelito - Perry Pienin 2019 .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 262

Ryszard M. Remiszewski - Zamek na Czorsztynie . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 268

Ryszard M. Remiszewski - Tablica upamietniajaca Jerzego Kukuczke .................................... 278

Ryszard M. Remiszewski - W Kasinie Wielkiej, w 100. rocznice srnierci

Apolinarego Dziewolskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Alina Lelito - Legenda o okrutnym przeorze na deskach kinoteatru ,,Pieniny"

w Szczawnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Wladyslawa Bodziarczyk - Dzieje Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kroscienku natl Dunajcem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Alina Lelito - Nowa siedziba dla artyst6w TPSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Ryszard M. Remiszewski - Mostki na Grajcarku nazwane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Aneta Dusik - Kobiece nabieranie ksztalt6w. Rzezba kobiety z dzbanem

                   czeka na renowacje ................................................................................................ 314

Marek Gotkiewicz - Wspomnienia o mlodych taterniczkach w zapiskach tatrzariskich

Mariana Gotkiewicza . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Marek Maluda - G6rska Biblioteczka Historyczna J6zefa Nyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Jadwiga Plucinka-Piksa - Sanktuarium czorsztyriskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Ryszard M. Remiszewski - Relikwie sw. Kingi dla Bazyliki w Ostrzyhomiu . . . . . . . . . . 327

Jadwiga Plucirika-Piksa - Derenczariskie uroczystosci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Ryszard M. Remiszewski - Stanislawowi Urbanowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Ryszard M. Remiszewski - Stanislaw Kolodziejski (1952-2019) ............................................. 337

Janusz Kamocki - Franciszek Bachleda Ksiedzularz ................................................................. 341

Justyna Zachwieja - Zdzislaw Soliwoda w naszych sercach i pamieci ..................................... 343

Adam [arzebski, Krzysztof Florys - Questy - Wyprawy Odkrywc6w w Szczawnicy - dziedzictwo i nowoczesnosc w grach terenowych 347

 

 

IV. Recenzje, polemiki

Ryszard M. Remiszewski - Wolne miasto Zakopane ............................................................... 357

Ryszard M. Remiszewski - Jurg6w - kosclol sw, Sebastiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Tomasz Kowalik - Fotografia m6wi tylko prawde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Barbara Morawska-Nowak - ,,Prace Pieniriskie" 2017, tom 27 ............................................... 366

Tomasz Kowalik- Spotkajmy sie w Pieninach ......................................................................... 367

Aneta Dusik - Historie niezwykle. Mozna sie nimi zachwycic od razu lub po trochu

-wybierajqc co ciekawsze .kaski" Najnowszy tom 28 Prac Pienirisklch

jest [uz dostepny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Weronika Blazusiak, Alina Lelito - Prace Pieninskie m6wione ................................................ 371

Tomasz Kowalik - Nowy tom .Prac Pieninskich" .................................................................... 375

Prace Pieninskie o Spiszu··················································376

V. Poezje

Krystyna Aleksander - Ostatnie zyczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Zofia Lukasz - Dziecinstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Slawek Slowik - Chwila refleksji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Slawek Slowik - Przemijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Jerzy M. Kiersztyn - Bozy dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Kazimierz Majerczak - Po stu latach ......................................................................................... 151

Krystyna Aleksander - Pozegnanie ........................................................................................... 238

Krystyna Aleksander - Zostaniesz zawsze w pamieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Barbara Golofit- Pozegnanie Pienin .......................................................................................... 356

Krystyna Aleksander - W Noc Wigilijrni .................................................................................. 378

Publikacje Osrodka KTG w Pieninach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Czlonkowie Osrodka KTG w Pieninach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net