top of page

Prace Pienińskie, tom 28

001_edited.jpg

Słowo od redaktora 3

I. Rozprawy i artykuły

Błażej Ciarkowski - Powojenne sanatoria w województwie małopolskim  5

Jerzy Kochanowski - Inny świat? Zakopane i Podhale raportach Radia

Wolna Europa z lat 1954-1961  23

Ludwik Frey - Botaniczne poznawanie Pienin 51

Agnieszka Nikel- 0 niezwykłych roślinach na Spiszu - .,typy spod ciemnej gwiazdy"  79 

Krzysztof Miraj - Apiturystyka i apiterapia jako potencjał turystyczny

Ziemi Pienińskiej 115

Jerzy M. Roszkowski - Spisz i Orawa. Historyczno-kulturowy obraz pogranicznych

krain do roku 1945 131

Andrzej Skorupa - Zarys dziejów Polskiego Spisza do II wojny światowej 155

Marek Gotkiewicz - Lata 1918-1920 we fragmentach .,Wspomnień słowackich"

i notatnika Mariana Gotkiewicza 179

Jan Budz - Budziciele - rola gimnazjum nowotarskiego w kształtowaniu świadomości

  i tożsamości Spiszaków  199

Pawel Kocarida, Grzegorz Trafalski - Pieczęć Wydżgi z Tegoborza znaleziona

na zamku w Czorsztynie  215

Peter Fecko, Marian Sojak, Maciej Wawrzczak - Zabytki na wtórnym złożu.

Problem kilku wyrobów kamiennych ze stanowisk wczesnośrednio-

wiecznych na Spiszu (północna Słowacja)  229

Andrzej Skorupa - 0 ołtarzach w kościele św.Walentego w Krempachach 245

Kazimierz Majerczak - Wolność w życiu górali dawniej i dziś 255

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

Tomasz Kowalik - Pieniński skarbiec w Szlachtowej  277

Grazyna Maria Teresa Branny - Jak to w Krempachach z Orłem było 286

Ryszard M. Remiszewski - Rogi i trombity Andrzeja Haniaczyka 298

Andrzej Skorupa - Wielka Leśna i jej kościół 305

Bozena Soliwoda - Remont i konserwacja kościoła pw. Wszystkich Świętych

w Krościenku nad Dunajcem zakończony 317

Maria Barbara Styk- Przypomnienie utworu Elżbiety Nowickiej

W Pieninach (1915) 322

Ryszard M. Remiszewski - XIX-wieczne walce pienińskie na fortepian 325

Beata Szkaradzinska - Walczył o wolna Polskę podczas I wojny światowej 343

Jakub Zmidzinski - Mykeny Północy. Marcina S. Przybyły odkrywanie

Góry Zyndrama 350

Bogdan Smigielski - Jedna kartka papieru. Historia wycieczki z 1930 roku 355

Maciej Kijowski - Zarządzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 1960 r. w sprawie uregulowania gospodarki wodnej w dorzeczu Dunajca.

Krótki komentarz  360

Ryszard M. Remiszewski - Symbol Pienin uszkodzony 367

Maria Waniczek - Cymu to tak?  372

Maria Waniczek - Strasno noc  375

III. Varia

Alina Lelito - Jubileusz 30.lecia Ośrodka KTG w Pieninach

381

Ryszard M. Remiszewski - Droga Pienińska - 1800 metrów w 180 minut 391

Ryszard M. Remiszewski - Godło .Pod Kozica" - tradycja i współczesność 399

Przemysław Gabryś - Kronika PSFP w 2018 roku  405

Ryszard M. Remiszewski - Z życzeniami bezpiecznego, udanego i błogosławionego

sezonu flisackiego 2018 roku  409

Ryszard M. Remiszewski - Inauguracja letniego sezonu turystycznego w Małopolsce,

tym razem w Pieninach 414

Ryszard M. Remiszewski - Jubileuszowa pielgrzymka flisaków na Mariańską  Górę 418

Ryszard M. Remiszewski - Goszcz dla Niepodległej 426

Alina Lelito - Słów kilka wokół wątków niepodległościowych, z historii pewnego drzewa w tie  435

Ryszard M. Remiszewski - Walny Zjazd Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy 440

Ryszard M. Remiszewski - Jubileusz przewodników pienińskich 444

Alina Lelito - 27 .Prace Pienińskie" mówione 448

Dariusz Popiela - Krościenko Projekt Ludzie Nie Liczby 453

Ryszard M. Remiszewski - Pamięci Apolinarego Dziewolskiego  460

Tadeusz M. Trajdos - lkona św Filipa Apostoła z Jaworek 467

Ryszard M. Remiszewski - Kantaty bachowskie oczarowały pienińską publiczność 469

Ryszard M. Remiszewski - Gorczycki Festiwal z udziałem Baroque Collegium 1685  473

Ryszard M. Remiszewski - Ścieżka koronami drzew 479

Monika Sarniak - Kapliczka św, Joanny Beretty Molli w Sromowcach Niżnych 483

Jadwiga Plucinka-Piksa - Derenk dla Niepodległej 487

Ryszard M. Remiszewski - Z historii sztandaru PTTK w Szczawnicy  492

Ryszard M. Remiszewski - Tadeuszowi Zygmuntowi Bednarskiemu chwila zadumy  495

IV. Recenzje, polemiki

Ryszard M. Remiszewski - Z podroży do Szczawnicy dedykowanej Józefowi Szalayowi

założycielowi uzdrowiska  499

Ryszard M. Remiszewski - Na szczawnickim deptaku  501

Ryszard M. Remiszewski - Pamiętnik  Marcelego Drohojowskiego 503

Janusz Kamocki - Endre Laszlo Varga: Źródła i dokumenty do dziejów legionistów

węgierskich służących w legionach polskich w latach 1914-1918, Warszawa 2018,Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie,

Biblioteka kwartalnika .Niepodległość i Pamięć, tom V 505

Aleksandra Dudek - Na półce miłośnika folkloru i Pienin 507

 

 

Ryszard M. Remiszewski - Monografia kościoła w Łapszach Wyżnych 511

Ryszard M. Remiszewski - 0 akcesie mieszczan Starej Lubowli do krakowskiego

bractwa św Zofii 513

Maciej Wawrzczak - Vyznamne speleoarcheoloqicke lokality na Slovensku/ Important speleoarchaeoloqical sites in Slovakia, zost. Zuzana Simkova, Marianna Laznickova, Slovenske muzeurn ochrany prfrody a jaskyniarstva,

 Liptovsky Mikulas, 2017, ss. 75 515

Janusz Kamocki - Ryszard M. Remiszewski: Alojzy Śmiech. Góral spod Babiej Góry,

Szczawnica 2018, s. 90 + płyta CD 518

Ryszard M. Remiszewski - Wycieczki Mieczysława Orłowicza wspomniane

wierszem i proza 520

Aneta Dusik - Jest taki rocznik 523

V. Poezje

Krystyna Aleksander - Bajkowy zakątek  50

Aleksandra Dudek - I cóż, że jesień piękna 144

Kazimierz Majerczak - Sursum Corda198

Krystyna Aleksander - Wrażliwość 254

Kazimierz Majerczak - Przeznaczenie 276

Zofia Lukasz - Cud narodzenia  379

Krystyna Aleksander - Gratulacje  380

Sławek Słowik - Wspomnienie I, Wspomnienie II, Wspomnienie III 497

Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach . 524

Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach 529

bottom of page