Prace Pienińskie, tom 28

Slowo od redaktora ....................................................................................................................... 3

I. Rozprawy i artykuly

Blaze] Ciarkowski - Powojenne sanatoria w wojew6dztwie malopolskim ...................................... 5

Jerzy Kochanowski - Inny swiat? Zakopane i Podhalew raportach Radia

                   Wolna Europa z lat 1954-1961 ................................................................................ 23

Ludwik Frey - Botaniczne poznawanie Pienin ............................................................................. 51

Agnieszka Nike! - 0 niezwyklych roslinach na Spiszu - .,typy spod ciemnej gwiazdy" .. 79 

Krzysztof Miraj - Apiturystyka i apiterapia jako potencjal turystyczny

                   Ziemi Pieniriskiej ................................................................................................... 115

Jerzy M. Roszkowski - Spisz i Orawa. Historyczno-kulturowy obraz pogranicznych

                   krain do roku 1945 ................................................................................................ 131

Andrzej Skorupa - Zarys dziej6w Polskiego Spisza do II wojny swiatowe] ............................... 155

Marek Gotkiewicz - Lata 1918-1920 we fragmentach .,Wspomnien slowackich"

                   i notatnika Mariana Gotkiewicza ............................................................................ 179

Jan Budz - Budziciele - rola gimnazjum nowotarskiego w ksztaltowaniu swiadomosci

                   i tozsamosci Spiszak6w ......................................................................................... 199

Pawel Kocarida, Grzegorz Trafalski - Pieczec Wydzgt z Tegoborza znaleziona

                   na zamku w Czorsztynie ........................................................................................ 215

Peter Fecko, Marian Sojak, Maciej Wawrzczak - Zabytki na wt6rnym zlozu.

Problem kilku wyrob6w kamiennych ze stanowisk wczesnosrednio-

                   wiecznych na Spiszu (p6lnocna Slowacja) ............................................................. 229

Andrzej Skorupa - 0 oltarzach w kosciele sv« Walentego w Krempachach ................................ 245

Kazimierz Majerczak - Wolnosc w zyciu g6rali dawniej i dzis .................................................. 255

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

Tomasz Kowalik - Pieninski skarbiec w Szlachtowej ................................................................ 277

Grazyna Maria Teresa Branny - Jak tow Krempachach z Orlern bylo ....................................... 286

Ryszard M. Remiszewski - Rogi i trombity Andrzeja Haniaczyka ............................................. 298

Andrzej Skorupa - Wielka Lesna i jej kosciol ........................................................................... 305

Bozena Soliwoda - Remont i konserwacja kosciola pw. Wszystkich Swietych

                   w Kroscienku nad Dunajcem zakonczony ............................................................. 317

Maria Barbara Styk- Przypomnienie utworu Elzbiety Nowickiej

                   W Pieninach (1915) ............................................................................................... 322

Ryszard M. Remiszewski - XIX-wieczne walce pieninskie na fortepian .................................... 325

Beata Szkaradzinska - Walczyl o wolna Polske podczas I wojny swiatowej .............................. 343

Jakub Zmidzinski - Mykeny P6lnocy. Marcina S. Przybyly odkrywanie

                   Gory Zyndrama ..................................................................................................... 350

Bogdan Smigielski - Jedna kartka papieru. Historia wycieczki z 1930 roku .............................. 355

Maciej Kijowski - Zarzadzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrow z 16 listopada 1960 r. w sprawie uregulowania gospodarki wodnej w dorzeczu Dunajca.

                    Krotki komentarz. .................................................................................................. 360

Ryszard M. Remiszewski - Symbol Pienin uszkodzony ............................................................ 367

Maria Waniczek - Cymu to tak? ................................................................................................. 372

Maria Waniczek - Strasno noc ................................................................................................... 375

III. Varia

Alina Lelito - Jubileusz 30.lecia Osrodka KTG w Pieninach

381

Ryszard M. Remiszewski - Droga Pieninska - 1800 metrow w 180 minut ................................. 391

Ryszard M. Remiszewski - Godlo .Pod Kozica" - tradycja i wspolczesnosc .............................. 399

Przemyslaw Gabrys - Kronika PSFP w 2018 roku ..................................................................... 405

Ryszard M. Remiszewski - Z zyczeniarni bezpiecznego, udanego i blogoslawionego

                   sezonu flisackiego 2018 roku ................................................................................ 409

Ryszard M. Remiszewski - Inauguracja letniego sezonu turystycznego w Malopolsce,

                   tym razem w Pieninach .......................................................................................... 414

Ryszard M. Remiszewski - Jubileuszowa pielgrzymka flisak6w na Marianska G6r~ .. 418

Ryszard M. Remiszewski - Goszcz dla Niepodleglej ................................................................. 426

Alina Lelito - Slow kilka wokol watkow niepodleglosciowych, z historia

                   pewnego drzewa w tie ............................................................................................ 435

Ryszard M. Remiszewski - Walny Zjazd Oddzialu Pieniriskiego PTTK w Szczawnicy .............. 440

Ryszard M. Remiszewski - Jubileusz przewodnik6w pieninskich .............................................. 444

Alina Lelito - 27 .Prace Pieninskie" m6wione ........................................................................... 448

Dariusz Popiela - Kroscienko Projekt Ludzie Nie Liczby .......................................................... 453

Ryszard M. Remiszewski - Pamieci Apolinarego Dziewolskiego ............................................... 460

Tadeusz M. Trajdos - lkona sw Filipa Apostola z Jaworek ........................................................ 467

Ryszard M. Remiszewski - Kantaty bachowskie oczarowaly pieniriska publicznosc 469

Ryszard M. Remiszewski - Gorczycki Festiwal z udzialem Baroque Collegium 1685 ................ 473

Ryszard M. Remiszewski - Sciezka koronami drzew ................................................................. 479

Monika Sarniak - Kapliczka sw, Joanny Beretty Molli w Sromowcach Niznych ........................ 483

Jadwiga Plucinka-Piksa - Derenk dla Niepodleglej ..................................................................... 487

Ryszard M. Remiszewski - Z historii sztandaru PTTK w Szczawnicy ....................................... 492

Ryszard M. Remiszewski - Tadeuszowi Zygmuntowi Bednarskiemu chwila zadumy .. 495

IV. Recenzje, polemiki

Ryszard M. Remiszewski - Z podrozy do Szczawnicy dedykowanej J6zefowi Szalayowi,

                   zalozycielowi uzdrowiska ...................................................................................... 499

Ryszard M. Remiszewski - Na szczawnickim deptaku .............................................................. 501

Ryszard M. Remiszewski - Parnietnik Marcelego Drohojowskiego ........................................... 503

Janusz Kamocki - Endre Laszlo Varga: ir6dla i dokumenty do dziej6w legionist6w

weqierskich sluzqcych w legionach polskich w latach 1914-1918, Warszawa 2018,Wydawnictwo Muzeum Niepodleglosci w Warszawie,

                   Biblioteka kwartalnika .Nlepodleglosc i Pamlec', tom V. ........................................ 505

Aleksandra Dudek - Na poke milosnika folkloru i Pienin ......................................................... 507

 

 

Ryszard M. Remiszewski - Monografia kosciola w Lapszach Wyznych ................................... 511

Ryszard M. Remiszewski - 0 akcesie mieszczan Starej Lubowli do krakowskiego

                  bractwa sv«Zofii ..................................................................................................... 513

Maciej Wawrzczak - Vyznamne speleoarcheoloqicke lokality na Slovensku/ Important speleoarchaeoloqical sites in Slovakia, zost. Zuzana Simkova, Marianna Laznickova, Slovenske muzeurn ochrany prfrody a jaskyniarstva,

                   Liptovsky Mikulas, 2017, ss. 75 ........................................................................... 515

Janusz Kamocki - Ryszard M. Remiszewski: Alojzy Smiech. Goral spod Babiej Gory,

                   Szczawnica 2018, s. 90 + plyta CD ......................................................................... 518

Ryszard M. Remiszewski - Wycieczki Mieczyslawa Orlowicza wspomniane

                   wierszem i proza .................................................................................................... 520

Aneta Dusik - Jest taki rocznik ................................................................................................. 523

V. Poezje

Krystyna Aleksander - Bajkowy zakatek ..................................................................................... 50

Aleksandra Dudek - I coz, ze jesien piekna ............................................................................... 144

Kazimierz Majerczak - Sursum Corda ....................................................................................... 198

Krystyna Aleksander - Wrazliwosc ........................................................................................... 254

Kazimierz Majerczak - Przeznaczenie ........................................................................................ 276

Zofia Lukasz - Cud narodzenia ................................................................................................. 379

Krystyna Aleksander - Gratulacje ............................................................................................. 380

Slawek Slowik - Wspomnienie I, Wspomnienie II, Wspomnienie III ........................................ 497

Publikacje Osrodka KTG w Pieninach ....................................................................................... 524

Czlonkowie Osrodka KTG w Pieninach 529

Pienińskie Centrum Turystyki 
ul. Główna 1, 34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 23 32 lub 602 612 585

 

Od poniedziałku do soboty, 
w godz. 8:00-16:00 
W sezonie godz. 8:00-20:00

e-mail: biuropct@op.pl

Pieniński Oddział PTTK w Szczawnicy    

Biuro Zarządu Os. Połoniny 4a/3 
34-460 Szczawnica tel.-fax. 18 262 22 95

NIP: 7350012349   REGON: 49000771000000

Od wtorku do czwartku,
w godz. 8:30-13:30
w piątek 12:00-17:00

e-mail: pttkszczawnica@siecpieniny.net

Bacówka pod Bereśnikiem 

ul.Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18 2621356

 

Czynne: zawsze
 

e-mail: beresnik@wp.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  informuje, że administratorem danych osobowych jest  PTTK Oddział Pieniński w Szczawnicy z siedzibą na Osiedlu Połoniny 4a/3, 34-460 Szczawnica tel 18 262 22 95 email : pttkszczawnica@siecpininy.net