top of page

2020 - Prace Pienińskie, tom 30,n. 300 egz.

2020 - Prace Pienińskie, tom 30,n. 300 egz.

cena 35 zł

Wstęp   od przysłów zaczynamy


I.   Rozprawy i artykuły

 • Tomasz Kowalik - Edward „Baca"   Moskała (1926-1995). Zasadźca, czyli założyciel

 • Ludwik Frey - Leszczyna - drzewo

 • Krzysztof Miraj - Problemy   regionalizacji Pienin

 • Justyna Cząstka-Kłapyta - Kosmogonia jako źródło   interpretacji niektórych toponimów i hydronimów Tatr - próba nowego ujęcia

 • Tomasz Gałwiaczek - Opisy Pienin na łamach warszawskiego   „Tygodnika Ilustrowanego"   z lat 1859-1870:

 • Daniel Gazda, Paweł Kocańda - Badania Pienińskiej Misji   Archeologicznej

 • w   latach 2018-2020 w Pieninach

 • Maciej   Wawrzczak, Marian Sojak - Forma narzędziowa z wczesnej epoki brązu (?) z   miejscowości Batizovce okr. Poprad

 • Andrzej Skorupa - Lechnica, Relów   i ich kościoły

 • Andrze] Skorupa - Historia ołtarzy   w kacwińskim kościele

 • Beata Szkaradzińska - Sypańce - fenomen kultury   materialnej Spisza

 • Maciej Kijowski - O Profesorze Maksymilianie Tytusie   Huberze i przejęciu kosztów jego pogrzebu przez Państwo. Kilka uwag w   70.'rocznicę śmierci wybitnego uczonego

 • Ryszard M. Remiszewski - Walcząc o muzykę czyli Barokowe   Eksploracje w   czasach zarazy. Wywiad z Agnieszką Żarską - pomysłodawczynią festiwalu   i jego dyrektorem artystycznym

 • Jerzy M. Roszkowski - Ochrona przyrody w polskiej części Tatr


II. Przyczynki, komunikaty   historyczne, krajoznawcze

 • Rrszard   M. Remiszewski - W 100.lecie niepodległości Orawy i Spisza 

 • Rrszard M. Remiszewski - Piotr Borowy - przypowieść o tym,   dlaczego Spisz, Orawa i Czadeckie garną się do Rzeczypospolitej

 • Tomasz Kowalik - Krościenko nad Dunajcem. Spółdzielnia,   która żywiła i ozdabiała

 • Andrzej Skorupa - Odnowienie kolejnych zabytków ruchomych   niedzickiego kościoła

 • Tomasz Gałwiaczek - Z dziejów architektury obronnej.   Modelarska wizja zamku w   Czorsztynie - propozycja wydawnicza oficyny „GPM" .

 • Czorsztyn

 • Ryszard   M. Remiszewski - Hymn Górali Polskich

 • Beata   Szkaradzińska - Stanisław Piłat olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala

 • Tomasz Kowalik - Radość - w gminie, będzie ... Klaster.

 • Anna   Wawrzczak, Maciej Wawrzczak - Niewielki przyczynek do historii Podhala. Medal   znaleziony w miejscowości Frydman, gm. Łapsze Niżne

 • Krzysztof Miraj - Spływ flisacki na Orawie

 • Ballada   o Grodzisku Szczyrzyckim. Z łacińskiego   rękopisu Jana Janczego opracował   ks. Bronisław Krzan ze Szczyrzyca


III.   Varia

 • Jerzy Regiec - Kronika flisacka 2020 r

 • Bożena   Soliwoda - Rewitalizacja XIX-wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych   funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem

 • Jan   Tyszkiewicz - Jeszcze o demonach wodnych

 • Ryszard   M. Remiszewski - Edukacyjna ścieżka ratowników górskich w Pieninach

 • Alina   Lelito - Skromnie, ale - jak zawsze - serdecznie. X Dni Przyjaźni   Polsko-Węgierskiej w   Szczawnicy

 • Ryszard   M. Remiszewski - Przy Bożej Męce

 • Bogdan   Śmigielski - Henryk Hermanowicz górski fotograf Pienin .

 • Stanisław   Błażusiak - Skocznia narciarska w Malinowie, jaka była?

 • Jan   Sydoriak - Moje wspomnienia z dziecięcych lat

 • Marek Gotkiewicz - Jeszcze jeden kolejny tekst o   Frydmanie

 • Alina   Lelito - Muzeum Pienińskie z nową salą wystawienniczą. Ewa Polak-Trajdos i   Marian Romuald Polak- twórczość

 • Tadeusz   M. Trajdos - Uroczystość w Szlachtowej .

 • Ryszard M. Remiszewski   - Drzeworyty zdrojowe Stefanii Dretler-Flin

 • Jan   Tyszkiewicz - Wspomnienie starego czytelnika korzystającego z księgozbioru

 • Gminnej   Biblioteki Publicznej w Krościenku

 • Maria Barbara Styk - Kroniki   Tygodniowe. Fragmenty [Z Szczawnicy]   Bolesław Prus

 • Ryszard M. Remiszewski - .Maguranka" wystąpiła   w Pieninach

 • Alina Lelito - Szczawnicki celebryta

 • Ryszard M. Remiszewski - W drodze do   gór, rozważania pod Nową Białą

 • Frantiśek Zifcak - Spomienka na Dr. h.   c. doc. PhDr. Ivana Chalupeckćho (1932-2020) 348 Anna Golonka, Leszek Golonka   - Wspomnienie o Andrzeju Golonce, prawnuku Apolinarego   Dziewolskiego


IV.   Recenzje, polemiki

 • Karol   Plesiński - Książka „Flisacy pienińscy" jako kompendium wiedzy o   narodowym dziedzictwie kulturowym

 • Paweł   Kocańda - Wincentego Kasprowicza Kronika zameczku św. Kingi w Pieninach, czyli   o uratowanym rękopisie raz jeszcze .

 • Bogdan Śmigielski - Metryka Józefińska i   Franciszkańska Łącka 1787, 1820

 • Ryszard   M. Remiszewski - Ochotnica w walce z okupantem .

 • Tomasz Kowalik - Dwanaście naszych   ważnych spraw. Tylmanowskie miary czasu

 • Alina Lelito - Andrzej Dziedzina Wiwer   - Maluwone kwiotki

 • Alina Lelito - Poezja z serca gór. Jan   Gwóźdź, Sonety Pienińskie w fotografiach

 • Maciej Wawrzczak - Archeologicky   vyskurn v polohe Hozelec-Dubina. Archaeological research in Hozelec, Dubina   site, zost. Maria Hudakova, Matńs Hudak, Juraj Timura, Muzeum Spisa v   Spiśske] Novej Vsi, Spiśska   Nova Ves, 2019, SS. 167.

 • Ryszard M. Remiszewski - Skarby   Dursztyna

 • To masz   Kowalik - Pieniny; Pieniny przecudna krainaacławiaka: Przewodnik   turystyczno-edukacyjny, Szczawnica 2019, s. 28

 • Tomasz Kowalik - Dziewięćsiły   gorczańskie w rozkwicie

 • Alina Lelito - Prace Pienińskie 29/2019

 • Tomasz   Kowalik - Pieniny; Pieniny przecudna kraina

 • Barbara   Morawska-Nowak- Prace Pienińskie, tom 29. Pieniński Ośrodek Historii Turystyki   Górskiej, Szczawnica 2019

 • Aneta Dusik - Spław drewna, krwawe rośliny i   tajemniczy czarny bocian


V. Poezje

 • Krystyna Aleksander - Królewskie   miasto Krościenko

 • Maria Barbara Styk - Pożegnanie Pienin

 • Krystyna Aleksander - Kto z nas przeżyje? .

 • Sławek Słowik - Nowy dzień

 • Sławek Słowik - Posiadanie świadomości

 • Maria Barbara Styk - Dwie sosny .

 • Maria Barbara Styk - Śpiywka o uconym   Janku Janczym

 • Jakub Żmidziński - żółte grzebienie

 • Sławek Słowik- Dusza moja

 • Kazimierz Majerczak - Wojowaniem jest   życie człowieka

 • Zofia Łukasz - To moja tajemnica

 • Sławek Słowik - Wątpliwość .

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Członkowie   Ośrodka KTG w Pieninach

bottom of page