top of page

2017 - Prace Pienińskie, tom 27, n. 106 egz.

2017 - Prace Pienińskie, tom 27, n. 106 egz.

30 zł

Słowo od redaktora  3

I. Rozprawy i artykuły

Marek Doktor, Krzysztof Miskiewicz, Ewa Welc - Geopark .,PIENINY" - podstawy

tworzenia, dziedzictwo geologiczne, korzyści regionalne 5

Tomasz Ściężor - Zanieczyszczenie świetlne 41

Ludwik Frey - Drzewa piękne - w Pieninach i nie tylko  59

Krzysztof Miraj - Downhill mountain biking (DH) i freeride (FR) jako nowe formy

turystyki ekstremalnej w Pieninach 95

Andrzej Skorupa - Kościół w Lendaku 117

Ewa Orlof, Zofia Orlof - Echa idei unii polsko-słowackiej z września 1938 roku

w okresie drugiej wojny światowej 133

Marek Gotkiewicz - Rękopis o historii osadnictwa na Zamagurzu Spiskim z 1969 roku 145

Jerzy M. Roszkowski - Geneza i rozw6j znaczenia rodu Lubomirskich

herbu Szreniawa bez krzyża 159

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

Tomasz Gałwiaczek - W poszukiwaniu opisów przyrody pienińskiej w polskim

piśmiennictwie historycznym i geograficznym XVI -XVIII w. 173

Maciej Kijowski - Podstawa prawna regulacji górnego Dunajca. W 65. rocznice

podjęcia uchwały nr 741 Prezydium Rządu  183

Ryszard M. Remiszewski - Akwarela pienińska Mariana Klaklika 191

Maciej Wawrzczak, Anna Wawrzczak - Przyczynek do kontaktów sanatorium

dra Józefa Kolaczkowskiego w Szczawnicy z potencjalnymi kuracjuszami,

na podstawie dwóch krótkich listów 194

Kazimierz Majerczak- Józef Węglarz-Matusek. Przypomnieć zapomnianych 203

Anna Leszkowska - Niszczejace dziela sztuki w Szczawnicy ..................................................... 211

Bozena Soliwoda - Remont kosciola pod wezwaniem Wszystkich Swietych

w Kroscienku nad Dunajcem .................................................................................. 216

Jakub Zmidzinski - Wzg6rza blekitnych nut - nuty blekitnych g6r ............................................. 221

Jerzy M. Roszkowski - Cesarz Franciszek Jozef I w oczach Polak6w ........................................ 226

Bogdan Smigielski - Zwiazek Podhalan w P6lnocnej Ameryce ........... w Krakowie ................... 229

Maria Waniczek - Skola i... wojna .............................................................................................. 237

Maria Waniczek - Ozie sowac krowe? ........................................................................................ 241

III. Varia

Jan Sienkiewicz - Kronika flisacka 2017 ................................................................................... 24 7

Ryszard M. Remiszewski - Sezon flisacki 2017 otwierano w zimowych podmuchach ............... 251

Ryszard M. Remiszewski - Flisacy pielgrzymowali do Starego Sacza ......................................... 255

Ryszard M. Remiszewski - Festyn w 700.lecie miejscowosci Sromowce Wyzne ........................ 261

Ryszard M. Remiszewski - Final jubileuszu 700.lecia Sromowiec .............................................. 265

Ryszard M. Remiszewski - Flisacy z pielgrzymka na Krzept6wkach ........................................ 270

Krzysztof Miraj - Zorganizowany splyw turystyczny na Popradzie

w Beskidzie Sadeckim ............................................................................................ 275

Alina Lelito - Dni Przyjazni Polak6w i W~gr6w w Szczawnicy .................................................. 280

Alina Lelito - 70. rocznica Akcji ,,Wisla" .................................................................................. 284

Maria Barbara Styk - Teatr jako metafora g6r ............................................................................ 289

Ryszard M. Remiszewski - Odsloniecie tablicy J6zefa Madei

na schronisku .Orlica" w Pieninach ....................................................................... 291

Justyna Maslowiec - Wspaniala okazja - niezwykle swieto, czyli 90 urodziny

doktora Janusza Kamockiego ................................................................................. 296

Ryszard M. Remiszewski - Jubileusz Tadeusza Z. Bednarskiego .............................................. 302

Tomasz Kowalik - .,PtAJ", tropa do trzewi g6r .......................................................................... 306

Weronika Blazusiak- Gazeta .. z Doliny Grajcarka" swietowala wydanie 300 numeru ............... 312

Ryszard M. Remiszewski - Bagu na chwale, ludziom na ratunek ............................................... 314

Alina Lelito - Potr6jny sukces Baroque Collegium 1685 ........................................................... 318

Danuta Madeja - XV jubileuszowy Dzieri Papieski w Rzepiskach ............................................. 321

Ryszard M. Remiszewski - Sztuk-mistrze w Krzywej Jablonce ................................................. 324

Ryszard M. Remiszewski - 0 ks. Janie Machayu ze Spiskiej Kapituly ....................................... 327

Ryszard M. Remiszewski - Ks. Wladyslaw Zazel obdarzony Baraniogorska Panienka .............. 331

Bozena Soliwoda - Kroscienko natl Dunajcem w radiowej Tr6jce .................................... '....... 335

Ryszard M. Remiszewski - Dozynki gminne w Hubie ............................................................... 337

Ryszard M. Remiszewski - Kultowa kapliczka natl Lapszanka - dwa oblicza po burzy ............. 341

Ryszard M. Remiszewski - Konferencja popularnonaukowa .,300 lat Derenku"

w Biake Tatrzariskia] ............................................................................................. 346

Jadwiga Plucnika-Piksa · Niezwyczajny odpust. W 300-lecie powstania polskiej wsi

Derenk na Wegrzech .............................................................................................. 352

Zele [uzsefne - Maria Gogolya, Bubenk6 Dezsone - opiekunka kosciolka

w Andrastanya ....................................................................................................... 359

Ryszard M. Remiszewski - Sycko, co orawskie w Tobie bylo,

Pamieci ks. Wladyslawa Pilarczyka ........................................................................ 361

Ryszard M. Remiszewski - .Orlica" druga w rankingu schronisk ............................................... 366

Tadeusz M. Trajdos - Darowizna dla Muzeum Pieninskiego ..................................................... 368

Ryszard M. Remiszewski - Jubileuszowe spotkanie ludzi g6r

na Jaworzynie Krynickiej ....................................................................................... 370

IV. Recenzje, polemiki

Jan Tyszkiewicz - G6rale Pieniriscy - obraz wczorajszy i dzisiejszy ......................................... 375

Jerzy M. Roszkowski - Andrzej Skorupa, Sztuka Ziemi Pieninskiej

od gotyku do baroku .............................................................................................. 378

Ryszard M. Remiszewski - Kapliczki i krzyze Szczawnicy ........................................................ 380

Tomasz Kowalik - Dwaj panowie przyrodnicy ......................................................................... 382

Janusz Kamocki - Cztery sztandary jeden adres    s.385

Janusz Kamocki - Endre Laszlo Varga: Dwa bratanki. Dokumenty i materialy

do stosunk6w polsko-wegierskich 1918-1920 ...................................................... 388

Ryszard M. Remiszewski - Historia Zwiazku Podhalan na Zywiecczyznie ............................. 391

Ryszard M. Remiszewski - Bochniak6w sila przyciagania ...................................................... 394

Tomasz Kowalik - Fotografie mowia o przeszlosci .................................................................. 398

Tomasz Kowalik - Srebrne .Prace Pieniriskie" ......................................................................... 401

Barbara Morawska-Nowak - Srebrny jubileusz Prac Pieninskich ........................................... 403

Tomasz Kowalik - Jest taki rocznik krajoznawczy ................................................................... 404

Tomasz Kowalik - Ku uwadze krzokow, ptok6w i cepr6w ...................................................... 406

Aneta Dusik - Wykrycie strasznej zbrodni ............................................................................... 408

Errata do artykulu: Jerzy M. Roszkowski, Gmina Lapsze Nizne - projekt

nowego herbu ....................................................................................................... 410

V. Poezje

Krystyna Aleksander - Dar serca ............................................................................................... 40

Slawek Slowik - * * * ..................................................................................... 94

Zofia tukasz - Betlejem ............................................................................................................. 132

Krystyna Aleksander - Moje marzenia ..................................................................................... 158

Jan Budz - Narody swiata ........................................................................................................ 172

Krystyna Aleksander - * * * ............................................................................. 245

Kazimierz Majerczak - Przetrwac godnie ................................................................................. 246

Krystyna Aleksander - Betlejem w Pieninach .......................................................................... 373

Slawek Slowik - Serce ............................................................................................................. 374

Publikacje Osrodka KTG w Pieninach ..................................................................................... 411

Czlonkowie Osrodka KTG w Pieninach               415

bottom of page