top of page

2014 - Prace Pienińskie, tom 24, n. 40 egz.

2014 - Prace Pienińskie, tom 24, n. 40 egz.

20 zł

 • Wstęp - s.3

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski - Początki zorganizowanego spływu Przełomem Dunajca - s.5

 • Stanisław Kołodziejski - Dębowy jubileusz Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich - s.39

 • Andrzej Skorupa - O kościele w Czerwonym Klasztorze - s.55

 • Magdalena Swiszczowska-Piegdoń - Pienińskie pejzaże Jana Nepomucena Głowackiego - s.69

 • Paweł Kocańda - Badania archeologiczno - architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Pieniny - s.81

 • Tomasz Kowalik - Orłowicz był zakochany w Pieninach - s.97

 • Kinga Kostrakiewicz-Gierałt - Kosaciec syberyjski Iris sibirica - rzadki gatunek w Karpatach Polskich - s.113

 • Bogdan Śmigielski - Zakopiański przyczynek obrony Śląska, Spiszą i Orawy .- s.125

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Stanisław Kołodziejski - Zamek Wronin odnaleziony - s.155

 • Ryszard M. Remiszewski - Muzeum Pienińskie w nowej szacie - s.163

 • Ryszard M. Remiszewski - Uroczyste poświęcenie sztandaru flisaków pienińskich - s.172

 • Alina Lelito - 70. rocznica Powstania Szczawnickiego albo Szczawnickiej Burzy - s.179

 • Tomasz Kowalik - To może być piękna para! - s.184

 • Wojciech Górecki - Księdza Józefa Kosibowicza (1863-1943) życie i dzieło - s.192

 • Kazimierz Majerczak - Wiara w życiu ks. Jana Kozioła - s.201

 • Jakub Żmidziński - Wierne szczytom poetki życia. Obrazy gór w pismach Mieczysławy Faryniak i bł. Natalii Tułasiewicz - s.219

 • Marek Gotkiewicz - Jeszcze o poczuciu narodowym ludności na kresach południowych we fragmencie niepublikowanego dotąd tekstu dr. Mariana Gotkiewicza - s.232

 • Elżbieta Łukuś - Obrzędowość rodzinna na Zamagurzu Spiskim. Zaręczyny (rynkowiny)- s.238

 • Tomasz Gałwiaczek - Urywki o Pieninach z opisu karpackiego pejzażu w „Przewodniku automobilowym po Polsce" z 1930 r.- s.245

 • Jerzy M. Roszkowski - Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Zakopanem w latach 1894-1914 - s.254

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz - Kronika flisacka 2014 - s.267

 • Ryszard M. Remiszewski - Sezon flisacki oficjalnie otwarty - s.271

 • Ryszard M. Remiszewski - Flisacy pielgrzymowali do Matki Bożej Piekarskiej - s.277

 • Ryszard M. Remiszewski - Święto Wód Szczawnickich po raz czternasty - s.281

 • Ryszard M. Remiszewski - Dni polsko-węgierskie w Szczawnicy - s.284

 • Ryszard M. Remiszewski - 80.lecie red. Tadeusza Z. Bednarskiego - s.290

 • Ryszard M. Remiszewski - Jubileusz schroniska pod Bereśnikiem - s.292

 • Ryszard M. Remiszewski - X lat Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych - s.295

 • Anna Alicja Smolińska - Małe oratorium do Świętej Kingi - Bądź z nami Kingo - s. 300

 • Anna Sinko - Żywiołowy koncert w miejscu, gdzie ujarzmia się żywioły! - s.305

 • Alina Lelito - Szczawnickie kolędowanie - s.310

 • Maciej Wawrzczak - Fragment ceramiki z Jaworek. Przyczynek do kontaktów Rusi Szlachtowskiej - s.313

 • Agnieszka Stopka - Turystyczny zlot czyli IX Zimowy Zjazd Górski w Pieninach - s.318

 • Ryszard M. Remiszewski - Mennica czorsztyńska - s.321

 • Ryszard M. Remiszewski - Tradycja - tańce pienińskie - s.324

 • Ryszard M. Remiszewski - Bioluminescencyjny Panellus stipticus - s.326

 • Elżbieta Łukuś - Obchody 70. rocznicy śmierci bł. ks. Józefa Stanka - kapłana ze Spiszą. Zespól Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych - s.329

 • Sylwia Plucińska - Rozbudowa drewnianego kościoła w Jurgowie - s.334

 • Jerzy M. Roszkowski - Śladami Lubomirskich i Zamoyskich po północnym Spiszu - s.337

 • Ryszard M. Remiszewski - Pocieplało pod Tatrami - s.342

 • Ryszard M. Remiszewski - Bombki z Krempach - s.345

 • Ryszard M. Remiszewski - Rewaloryzacja centrum Frydmana - s.348

 • Ryszard M. Remiszewski - Derenk spełnionych nadziei - s.350

 • Ryszard M. Remiszewski-Witajcie w domu .- s.355

 • Jadwiga Plucińska-Piksa - O Andrastanya i nie tylko - s.363

 • Jadwiga Plucińska-Piksa - Kamil z mikołajkowego rodu - s.372

 • Tomasz Kowalik - Pozbacuwanie w Tylmanowej srebrne wesele po sąsiedzku - s.374

 • Ryszard M. Remiszewski - Karpackie szlaki Karola Wojtyły - s. 380

IV. Recenzje, polemiki

 • Ryszard M. Remiszewski -Album szczawnickiej świątyni - s.389

 • Janusz Kamocki - Sromowce Wyżne na starej fotografii - s.392

 • Alina Lelito - W „pienińskim ogrodzie" prof. Ludwika Freya - s.394

 • Etelka Kamocka - Słownik gwarowy mieszkańców Derenku i ich potomków - s.396

 • Helena Grochola-Szczepanek - Słownik gwarowy mieszkańców Derenku i ich potomków - s.399

 • Sylwia Plucińska - Tradycyjny strój ludowy na Spiszu - s.405

 • Ryszard M. Remiszewski - Kościół św. Bartłomieja w Niedzicy - s.408

 • Ryszard M. Remiszewski - Kościół św. Stanisława BM we Frydmanie - s.411

 • Tomasz Kowalik - Jeden z nielicznych, co tak wodzili - s.414

 • Ryszard M. Remiszewski - W śląskim Parnassos o muzyce górali karpackich - s.417

 • Ryszard M. Remiszewski - „Czytanie niedzielne" Walerego Rzewuskiego - s.420

 • Barbara Morawska-Nowak - „Prace Pienińskie"- s.423

 • Alina Lelito - Urlopowe czytanie - s.25

 • Ryszard M. Remiszewski - Jubileusz Ośrodka KTG „U źródeł Wisły"- s.427

 • Ryszard M. Remiszewski - Franciszek Fitak (1934-2014) - s.431

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander - Maryjni trębacze - s. 4

 • Sławek Słowik - Z łąki po latach - s.80

 • Barbara Gołoflt - Spojrzenie w noc - s.112

 • Zofia Łukasz - Spiska jesień - s.124

 • Kazimierz Majerczak - Teraz - s.265

 • Podtatrzanin - Przy gruzach zamku św. Kunegundy w Pieninach - s.153

 • Krystyna Aleksander - Kapliczka pod Ociemnym - s. 171

 • Aleksandra Nowak - Wielki Rodak- s.387

 • Urszula Pacyga - Wiosenno nuta - s.388

 • Sławek Słowik - Matce - s.432

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach - s.433

 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach - s.436

bottom of page