top of page

2012 - Prace Pienińskie, tom 22, n. 1 egz.

2012 - Prace Pienińskie, tom 22, n. 1 egz.

nakład wyczerpany

 • Wstęp - s.3

I. Rozprawy i artykuły

 • Wojciech Górecki – Fotografia - czy tylko pamiątka rodzinna?

 • O historycznych zdjęciach w Sromowcach Wyżnych - s.5

 • Maciej Wawrzczak, Tomasz Profus – Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach

 • z użyciem odbiornika GPS. GIS i archeologia - s.25

 • Łukasz Bieniek – O pożytkach płynących z górskich wypraw (nie tylko o górach) - s.41

 • Magdalena Klaudia Terlecka – Problem ochrony i reintrodukcji popielicy w Polsce - s.69

 • Andrzej Skorupa – Johann Feeg i Imrich Jagušič na polskim Spiszu - s.85

 • Dariusz Smolarek – Życie muzyczne klasztoru pijarów w Podolińcu - s.99

 • Wojciech Szatkowski - “Goralenvolk” - historia zdrady -s.151

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Dawid Golik – Od Matuschki do Matingena - na marginesie historii SS-Kampfgruppe Matingen - s.173

 • Ryszard M. Remiszewski – Rozmowy AK z Prezydentem Bolesławem Bierutem - s.179

 • Aleksandra Dudek – Artyści z Krościenka. Robert Majerczak i jego rodzina - s.201

 • Jakub Żmidziński – Śmiali dziedzice. O trwałości tradycji muzycznej na przykładzie Pienin - s.211

 • Ryszard M. Remiszewski – Bądź, z nami Kingo - s.221

 • Aleksandra Dudek – Jak powstały pieśni do tekstów Krystyny Aleksander - s.239

 • Anita Kowalik – O próbach graficznego zapisu gwary szczawnickiej- s.241

 • Alicja Kawerska – Historyczne szaty liturgiczne w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 • w Sromowcach Niżnych - s.251

 • Ryszard M. Remiszewski – Renowacja pomnika nagrobnego Stefana Szalaya - s.257

 • Waldemar Bałda – Ksiądz Ludwik Ruczka: “Ojciec Sybiraków” - s.263

 • Ryszard M. Remiszewski – Kolkowicza artystyczne wyzwania - s.271

 • Wojciech Górecki – Geneza i przyczyny I wyprawy krzyżowej w kontekście powstania Fratres Cruciferi Dominici Sepulchri Hierosolymitani i ich związków z Polskim Spiszem. - Część II: Tajemnica lasu Prynicz - s.277

 • Jerzy M. Roszkowski – Z polityczno-etnicznych zagadnień Spisza do 1769 r. - s.283

 • Elżbieta Łukuś – Spiskie sobótki - s.289

 • Marek Gotkiewicz – Bibliografia publikacji dr. Mariana Gotkiewicza, dotyczących Spisza - s.295

III. Varia

 • Jan Sienkiewicz – Kronika flisacka 2012 - s.301

 • Alina Lelito – Złote gody miasta Szczawnica - s.305

 • Piotr Gąsienica – Prezydent w Szczawnicy - s.310

 • Alina Lelito – Podwójny jubileusz Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy - s.313

 • Ryszard M. Remiszewski – Dni węgierskie w Szczawnicy - s.318

 • Ryszard M. Remiszewski – Prawo pierwszej nocy - s.329

 • Ryszard M. Remiszewski – Jubileusz 15. lecia Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA - s.334

 • Agnieszka Dyda - Pieniny - Kultura - Sacrum - s.339

 • Ryszard M. Remiszewski – Pamięci ks. Jana Kozioła - s.343

 • Stanisław Bułat – Historia ks. Jana Wójcika, proboszcza parafii w Grywałdzie (1940-1948) - s.350

 • Jakub Dyda – Turystyka w czasie II wojny światowej w Pieninach - s.354

 • Wojciech Górecki – Co widać i czego nie widać, czyli o myleniu przyczyn ze skutkami - s.357

 • Ryszard M. Remiszewski – “Orlica” nosiła imię Józefa Madei - s.359

 • Ryszard M. Remiszewski – Tragedia w Pieninach - s.362

 • Ryszard M. Remiszewski – Tablica pamiątkowa ks. Karola Wojtyły w Pieninach - s.364

 • Ryszard M. Remiszewski – Promenada spacerowa w Szczawnicy nagrodzona - s.367

 • Ryszard M. Remiszewski – “Karpacki Grajek” dla muzyki Jaśka Kubika - s.369

 • Henryk Jarosz – Górale z Krościenka nad Dunajcem z rewizytą we Włocławku - s.371

 • Agnieszka Stopka - VII Zimowy Zjazd Górski w Pieninach - s.376

 • Ryszard M. Remiszewski – Szlakiem św. Kingi - s.379

 • Jakub Dyda – Ratownicy na Jasnej Górze - s.383

 • Ryszard M. Remiszewski – Pieniński kontrapunkt - s.385

 • Ryszard M. Remiszewski – IV Zjazd Kuruców - s.387

 • Ryszard M. Remiszewski – Nowy wiadukt w Kluszkowcach - s.390

 • Ryszard M. Remiszewski – Bobrzym śladem - s.392

 • Eugeniusz Szumakowicz – Stefan Banach - światowej sławy matematyk pochodzenia podhalańskiego - s.395

 • Ryszard M. Remiszewski – Renowacja kościółka św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu - s.398

 • Ryszard M. Remiszewski – Wspólna inwestycja Łapsz Niżnych i Osturni - s.403

 • Ryszard M. Remiszewski – Tablica pamięci dr Ewy Polak-Trajdos - s.405

 • Ryszard M. Remiszewski – Tablice przypominają. Rozmowa z prof. Tadeuszem M. Trajdosem na zamku “Dunajec” w Niedzicy - s.407

 • Ryszard M. Remiszewski – 600-lecie zastawu miast spiskich - s.410

 • Ryszard M. Remiszewski – Niezłomnym w Słowie - s.415

 • Violetta Wilk – Barok na Spiszu - s.417

 • Ryszard M. Remiszewski – Spiszacy na Międzynarodowej Paradzie Regionów - s.421

 • Ryszard M. Remiszewski – Derenk nadziei - s.424

 • Ryszard M. Remiszewski – Derenczanie na odpuście w Białce Tatrzańskiej - s.430

 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Jest taka Kalwaria - s.435

 • Jadwiga Plucińska-Piksa – Apel Jasnogórski w Szögliget - s.439

 • Kazimierz Majerczak – Zbigniewowi Malinowskiemu (1940-2012) - s.441

IV. Recenzje, polemiki

 • Maciej Wawrzczak – Pieniny - Zapora - Zmiany - s.445

 • Ryszard M. Remiszewski – Monografia krościeńskiej świątyni - s.449

 • Alina Lelito – Kwiaty św. Kingi - s.451

 • Ryszard M. Remiszewski – Spotkania dawne i niedawne - s.453

 • Ryszard M. Remiszewski – Góralsko krew w tobie - s.455

 • Zofia i Tadeusz Z. Bednarscy – Pienińsko-szczawnicki zestaw kartek Romana Hennela - s.457

 • Janusz Kamocki – Zapomniane Kresy - s.459

 • Maciej Wawrzczak – Spisz w XII i XIII wieku - s.462

 • Maciej Wawrzczak – Z dziejów Frydmana - s.467

 • Jacek Adamczyk – Z dziejów Frydmana - s.471

 • Jacek Adamczyk – Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego - s.476

 • Elżbieta Łukuś – Tchnienie ducha spoczęło na tej Skałce - s.480

 • Janusz Kamocki – Pamięć - Emlékezés - s.482

 • Tadeusz Aleksander – Prace Pienińskie. Tom rocznicowy - s.484

 • Barbara Morawska-Nowak – “Prace Pienińskie” - s.488

 • Waldemar Bałda – Pieniny to góry... wielkie - s.490

 • Janusz Kamocki – “Prace Pienińskie” - tom 21 - s.491

 • Tomasz Kowalik – Prace Pienińskie, 2011, t.21 - s.492

 • Alina Lelito – Czekając na lato - s.493

 • Aneta Dusik – Vincenz, tankowiec i ikonostas - s.494

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander – Na pienińskich halach - s.4

 • Hanna Karwowska – Zielarka - s.68

 • Zofia Łukasz – Moja wiara - s.98

 • Kazimierz Majerczak – Do koronki pienińskiej - s.172

 • Sławek Słowik – List - s.178

 • Krystyna Aleksander – To już jesień - s.220

 • Sławek Słowik – Czas nie umilkły - s.262

 • Zofia Łukasz – Gromnica - s.294

 • Krystyna Aleksander – XXIII Górska pielgrzymka szlakiem św. Kingi - s.300

 • Andrzej Dziedzina-Wiwer – Zómku stary - s.444

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach - s.497

 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach - s.500

bottom of page