top of page

2008 - Prace Pienińskie, tom 18, n. 300 egz.

2008 - Prace Pienińskie, tom 18, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

I. Rozprawy i artykuły

 • Wojciech Górecki- Lokacja na prawie magdeburskim miejscowości Pzekop, dzisiejszych Sromowiec Wyżnych

 • Ryszard M. Remiszewski- Zakład wodny z czasów austro-węgierskich

 • Jan M. Kacwin- Konspiracyjna baza partyzancka 11 kompani IV batalionu 1 PSP-AK por. Adama Winnickiego ps. Pazur w Krościenku nd. Dunajcem w latach 1944-1945

 • Jakub Żmidziński- Epoka bohaterska Pienin. Michał Słowik-Dzwon i jego epopeja

 • Aleksandra Dudek- Kolędy pienińskie

 • Beata Szkaradzińska- Gotycka Madonna z Szaflar

 • Andrzej Skorupa- Tkanina artystyczna w kościołach Polskiego Spisza - część II

 • Jerzy M. Roszkowski- Stanowisko Związku Górali Spisza i Orawy wobec korekty południowej granicy Polski w 1918

 • Zofia Łukasz, Karolina Bizub, Ilona Sołtys, Iwona Sowa - Skałka i jej tajemnice

 • Katarzyna Barańska- Kolekcja chustek na głowę w Muzeum Zamku w Niedzicy. Przyczynek do polityki rozbudowywania zbiorów etnograficznych w muzeach

 • Elżbieta Łukuś- Obrzędowość rodzinna na polskim Spiszu na przestrzeni XX wieku. Izolacja kobiet w okresie ciąży i połogu

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Robert Wosiek- Kilka słów o dr. Władysławie ściborowskim - zapomnianym propagatorze Szczawnicy

 • Aleksandra Dudek- Jan Kacwin

 • Wojciech Żarski- Organy Tomasza Falla w szczawnickim kościele

 • Ryszard M. Remiszewski- Historia ratownictwa górskiego w Pieninach

 • Maciej Bilek- Pieniński jałowiec lepszy nad wszystkie?

 • Zofia Łukasz- Wpływ wojny i okupacji na szkolnictwo w Krempachach (wybrane zagadnienia)

 • Ryszard M. Remiszewski- Spiszak się żegna

 • Sylwia Plucińska- Jurgów w starej fotografii

 • Krystyna Dziga- Polska czerwona- czy pozostanie w krajobrazie Polski?

III. Varia

 • Ryszard M. Remiszewski- Powrót do świetności

 • Ryszard M. Remiszewski- Dziadek kochał Szczawnicę. Rozmowa z księżn   Izabelą Czartoryską- Caillot

 • Agnieszka Szymaszek- Tu był neandertalczyk

 • Teresa M. Zielińska- W 30. rocznicę spotkania z ks. kard. Wojtyłą

 • Jacek P. Zachwieja- Szlaki Papieskie na Dzień Papieski

 • Jadwiga Plucińska-Piksa- Sanktuarium czorsztyńskie

 • Marek Holny-Galas- Jakoby co, kieby co, kany co, aby co, to my som.

 • Ryszard M. Remiszewski- Świętowali przewodnicy pienińscy

 • Marek Majerczak- Dujawica w Pieninach

 • Beata Szkaradzińska- Od powodzi do przekopania rezerwatu

 • Ryszard M. Remiszewski- Kruki wypowiedziały wojnę

 • Ryszard M. Remiszewski- Sercem pisane

 • Zofia Klimczak- III Zimowy Zjazd Górski w Pieninach (23-23.02.2008)

 • Janusz Tybur- Powstało Stowarzyszenie Artystów Pienińskich

 • Teresa M. Zielińska- Ustawienie stutonowego stojana z milimetrową precyzją

 • Ryszard M. Remiszewski- Relikwiarz św. Walentego po raz pierwszy na Spiszu

 • Ryszard M. Remiszewski- W 90 rocznicę odzyskania niepodległości na Spiszu

 • Teresa M. Zielińska- światu pokazać Spisz

 • Ryszard M. Remiszewski- Kirkut ponownie uratowany

 • Ryszard M. Remiszewski- Jurgowska karczma

 • Ryszard M. Remiszewski- Derenk - niezapomniane chwile

 • Ryszard M. Remiszewski- Derenczanie z rodzinną wizytą

 • Jadwiga Plucińska-Piksa- Ofiaruj minutę milczenia bohaterom

 • Kazimierz Gajos- Addenda 1 do listy uczestników akcji niesienia Słowa Bożego

 • Ryszard M. Remiszewski- Andrzejowi Dziczkańcowi-Bośkocowi

 • Ryszard M. Remiszewski- Henryk Eugeniusz Ruciński

 • Barbara Węglarz- Lesław Kołączkowski

 • Stanisław Hendel- Tadeusz Zachwieja-Buliś

 • Ryszard M. Remiszewski- Historia Białego Domku skończyła się w 2008 roku

IV. Recenzje, polemiki

 • Ryszard M. Remiszewski- Przewodnik historyczny po Kościenku

 • Janusz Szopa- Prace Pienińskie

 • Barbara Morawska-Nowak- Prace Pienińskie tom 15

 • Barbara Morawska-Nowak- Prace Pienińskie tom 16

 • Wojciech Fell- Prace Pienińskie

 • Teresa M. Zielińska- Bogactwo tematów

 • Janusz Kamocki- Prace Pienińskie (Szczawnica) 2007, t. 17

 • Andrzej Matuszczyk- Ilość przeszła w jakość (Prace Pienińskie - 17)

 • Alina Lelito- Siedemnaste Prace Pienińskie

 • Andrzej Madeja- Spisko-orawskie akcety w Pracach Pienińskich

 • Tomasz Borucki- Najobszerniejsze Prace Pienińskie

V. Poezje

 • Dorota Szumilas- Ścieżki

 • Krystyna Aleksander- Radość odnajdziesz w Pieninach

 • Zofia Łukasz- Ogród Matki

 • Andrzej Dziedzina-Wiwer- Góry moje góry

 • Krystyna Aleksander- Idzie już wiosna

 • Sławek Słowik- Powroty

 • Zofia Łukasz- Śpiew wiatru

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach

bottom of page