top of page

2005 - Prace Pienińskie, tom 15, n. 300 egz.

2005 - Prace Pienińskie, tom 15, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski - "Biały Domek" - dramaturgia ostatnich dni

 • Leszek Tokarczyk - Świat po przesiedleniu. Adaptacja górali pienińskich do nowej zabudowy i warunków gospodarki rynkowej

 • Maciej Bilek - Krościeńscy aptekarze

 • Anna Miśkowiec -W cieniu Tatr. O spotkaniach romantyków z Pieninami

 • Aleksandra Dudek - Artyści z Krościenka -Jan Kubik

 • Paulina Ratkowska - Święty Marcin - pocieszyciel ubogich

 • Andrzej Skorupa - Złotnictwo w kościołach Polskiego Spiszą - Część II

 • Henryk Ruciński - Epizody z dziejów ustroju wsi podhalańskiej do 1770 roku na tle porównawczym (Górny Spisz i Górna Orawa)

 • Ewa Orlof - Udział Słowaków w Powstaniu Warszawskim i Polaków w Słowackim. Przyczynek do tematu

 • Zofia Łukasz, Ewa Pietrzak - O zwyczaj ach i obrzędach na Spiszu i Podhalu

 • Jadwiga Plucińska-Piksa, Janusz Kamocki - Jurgowianie - trzech Plucińskich i Jeden Haniaczyk

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ryszard M. Remiszewski - Naczelnikowi

 • Jakub Żmidziński - Nuta od Pienin

 • Ryszard M. Remiszewski - Jan Malinowski in situ

 • Jan Tyszkiewicz - Studenci lwowscy w Pieninach jesienią 1836 roku

 • Jan Budź-Gaude Maier - Polonia na zamku lubowelskim

 • Teresa M. Zielińska - W sześć lat po beatyfikacji

 • Beata Szkaradzińska-Łopuszna - szlachecka i patriotyczna

 • Ryszard M. Remiszewski - Święto szczawnickichkajakarzy

III. Varia

 • Jakub Żmidziński - Z archeologii przewodników szczawnickich. Śledztwo w sprawie pewnego błędu

 • Ryszard M. Remiszewski - Pieniny - światowe dziedzictwo?

 • Tomasz Kowalik - Pieniny kandydują na listę światowego dziedzictwa

 • Teresa M. Zielińska -"Orlica" w Roku Schronisk Górskich

 • Lesław Janik - Penetracja sztolni "Wodna Bania" w Jarmucie

 • Andrzej Skorupa - Jeszcze jeden obraz Jana Nepomucena Kawalskiego

 • Andrzej Skorupa - "Odkrycie" kolejnego obrazu Szymona Kawalskiego

 • Teresa M. Zielińska - Zq Stawisk na cmentarz parafialny

 • Elżbieta Łukuś - Kilka słów o "Słowniku spiskich wyrazów gwarowych"

 • Beata Szkaradzińska - Rośnie podhalańska bazylika w Ludźmierzu

 • Ryszard M. Remiszewski - Góral bez głowy

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Członkowie Ośrodka KTG w Pieninach

IV. Recenzje

 • Ryszard M. Remiszewski - 0 społeczności żydowskiej w Szczawnicy

 • Ryszard M. Remiszewski - Krościeńskie pasj e Krzysztofa Kopra

 • Ryszard M. Remiszewski - Kościoły Spiszą w pigułce

 • Artur Czesak - Franciszek Fitak, Słownik gwary spiskiej

 • Andrzej Matuszczyk - Prace Pienińskie -Tom 14

 • Teresa M. Zielińska - Nowe "Prace Pienińskie"


V. Poezje

 • Krystyna Aleksander - Pod płaszczem Kingi Patrycja Trzeszczyńska- * * *

 • Krystyna Aleksander - W hołdzie poległym

 • Teresa Zajewska - Brak mi Ciebie

 • Krystyna Aleksander - W Dzień Zaduszny

 • Krystyna Aleksander - W noc cichą, świętą.

 • Maria Waniczek - Przikurzyło góry

 • Teresa Zajewska - Miłość

bottom of page