top of page

2004 - Prace Pienińskie, tom 14, n. 300 egz.

2004 - Prace Pienińskie, tom 14, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Uroczystości 15-lecia Ośrodka KTG w Pieninach

I. Rozprawy i artykuły

 • JanTyszkiewicz - Długie tradycje flisactwa na Dunajcu

 • Jan Marian Kacwin - Haniebny spływ Dunajcem w 1942 roku i jego konsekwencje

 • Krzysztof Koper - Nieznany epizod podczas epidemii cholery w Szczawnicy

 • Alina Suchoń - Pieniny oczami Thomasa Endera

 • Aleksandra Dudek - Pienińskie tańce ludowe

 • Tadeusz M. Trajdos - Osobliwości reformacji na Spiszu. Statut bractwa w Maciejowcach z 1578 r.

 • Franciszek Fitak - Słownictwo gwary ludności Zamagurza Spiskiego

 • Andrzej Skorupa - Złotnictwo w kościołach Polskiego Spiszą - Część I

 • Paulina Ratkowska - Walka św. Jerzego ze smokiem na kwaterze późnogotyckiej z terenu Spisza

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Ryszard M. Remiszewsk - 111 lat temu. Z historii Towarzystwa Tatrzańskiego w Pieninach

 • Jolanta Jarocka-Bieniek - Józef Stefan Szalay i ówczesna Szczawnica na mapie turystycznej kraju

 • Jakub Żmidziński - Michał Marczak: góral z Grywałdu - etnograf Pienin. Wspomnienie w 60 rocznicę śmierci

 • Jan Marian Kacwin - Wyzwolenie Krościenka n. Dunajcem spod hitlerowskiej okupacji 25 I 1945r.

 • Teresa M. Zielińska - Szalayowsko-Kovacsowa Szczawnica

 • Beata Szkaradzińska - Najpierw chodzi o honor

 • RyszardM. Remiszewski - Marzył o pokonaniuNiagary

 • Ryszard M. Remiszewski - Woblerem, twisterem, minogiem w głowatkę

 • Tadeusz M. Trajdos - Odzyskane dusze. Konwwersje w parafii niedzickiej drugiej połowy XVIII w

III.Varia

 • Ryszard M. Remiszewski - Góralskie serce Krystyny Aleksander

 • Stanisław Hendel - Medal Józefa Szalaya dla Jolanty Jarockiej-Bieniek

 • Stanisław Hendel - Kolędowanie pod choinką

 • Ryszard M. Remiszewski - 70-lecie urodzin red. TadeuszaZ. Bednarskiego

 • Tadeusz M. Trajdos - Mieszkanie Szymona Kawalskiego w Niedzicy

 • Andrzej Skorupa - Jak wyglądała wieża kościoła w Niedzicy przed pożarem w roku 1895?

 • Teresa M. Zielińska - Niedzicki kościół odkrywa tajemnice

 • Marek Skawiński, Władysław Motyka - W Lendaku i Skalitem

 • Jadwiga Plucińska-Piksa - Lekcja historii w grafice Mariana Trojana

 • Ryszard M. Remiszewski - W szabasowym nastroju - wystawa w Szczawnicy

 • Stanisław Budzyński - VI Walny Zjazd Związku PolskiegoSpisza

 • Jadwiga Plucińska-Piksa - Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju

 • Marek Skawiński - Oddział Górali Czadeckich Związku Podhalan. Uzupełnienie "Rysu historycznego rodu Dziewolskich"

 • Ryszard M. Remiszewski - Z podziękowaniem Bogdanowi Śmigielskiemu

 • Ryszard M. Remiszewski - Dwa, dni odcięci od świata!

 • Jadwiga Plucińska-Piksa - Uwagi do Słowniczka

 • Franciszek Fitak - Wyraz wigon, wigón

 • Marek Skawiński - Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Nowym Targu, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Związek Podhalan i Związek Polskiego Spiszą podpisały Deklarację Współpracy

 • Ryszard M. Remiszewski - 10 lat baraniogórców

 • Alina Lelito - Pożegnania

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach

 • Marek Skawiński-Bibliografia Spiszą za lata 1992-1993

IV. Recenzje

 • Jan Tyszkiewicz - Janosik

 • Ryszard M. Remiszewski - Dla kultury ducha i tradycji

 • Ryszard M. Remiszewski - Kto pamięta stary Czorsztyn

 • Andrzej Matuszczyk - Szczęśliwa trzynastka

 • Barbara Morawska - Nowak-Prace Pienińskie, Tom 12 (2002)

V. Poezje

 • Krystyna Aleksander - Gratuluję i sercem pieczętuję

 • Barbara Gołofit - Dunajec moja miłość

 • Teresa Zajewska - Wszystko już było

 • Krystyna Aleksander - Dziękczynienie

 • Teresa Zajewska - Zostanie po nas

 • Krystyna Aleksander - Bądź nam podporą

 • Maria Waniczek - Przi watrze

bottom of page