top of page

2003 - Prace Pienińskie, tom 13, n. 300 egz.

2003 - Prace Pienińskie, tom 13, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

 • Piętnaście lat za nami

I. Rozprawy i artykuły

 • Jerzy Dziewolski - Ogólna przyrodnicza charakterystyka Pienin

 • Aleksandra Dudek - Muzyka w Pieninach

 • Ryszard M. Remiszewski - Pustelniczy żywot Andrzeja Stachury

 • Jerzy Dziewolski - Rys historyczny rodu Dziewolskich

 • Jerzy M. Roszkowski - Jan Bednarski i inni

 • Halina Ratkowska - Późnogotycka rzeźba ze Spiszą w warszawskim Muzeum Narodowym

 • Tadeusz M. Trajdos - Uposażenie kościoła parafialnego i majątek plebański

 • w Łapszach Niżnych w polowie XVIII wieku

 • Andrzej Skorupa - Feretrony w kościołach Polskiego Spiszą -Część II

 • Ryszard M. Remiszewski - Ta udręka jest wspaniała

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Maria B. Styk - Kto jest patronem flisaków (O św. Barbarze)

 • Andrzej Skorupa - Jeszcze o Szymonie Kawalskim, spiskim malarzu późnego baroku

 • Krzysztof Koper - Cmentarz wojenny nr 377 w Krościenku nad Dunajcem

 • Ryszard M. Remiszewski - Latarnik z Bryjarki

 • Wiktoria Sydoriak - Dumni, że mamy takiego Patrona

 • Ryszard M. Remiszewski - Red. Tadeusz Z. Bednarski Honorowym Obywatelem Szczawnicy

III. Varia

 • Stanisław Sraólski( 1897-2002)

 • Ryszard M. Remiszewski - Spłonął Dom nad Zdrojami w Szczawnicy

 • Stanisław Hendel - Michałowi Słowikowi - Dzwonowi

 • Stanisław Hendel - Andrzej Kudasik (1935 -2003)

 • Z listu do redakcji

 • Marek Staffa - „Prace Pienińskie", Tom 12

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach

IV. Poezje

 • Patrycja Trzeszczyńska - * * *

 • Krystyna Aleksander - Wiosna, lato i jesień

 • Teresa Zajewska - Panta Rei

 • Patrycja Trzeszczyńska - Synonim lęku

 • Teresa Zajewska - Jesień

 • Krystyna Aleksander - Najpiękniejszy zakątek

bottom of page