top of page

2001 - Prace Pienińskie, tom 11, n. 300 egz.

2001 - Prace Pienińskie, tom 11, n. 300 egz.

nakład wyczerpany

I. Rozprawy i artykuły

 • Ryszard M. Remiszewski - Skalna Perć po latach

 • Łukasz Kubik - Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżnę im. Gabriela Narutowicza-najbardziej kontrowersyjny problem ekologiczny

 • Jan Tyszkiewicz - Jaskinia Walusiowa Jama. Uwagi ojej zasiedleniu

 • Janusz Kamocki - Derenczanie -węgierscy Polacy

 • Andrzej Skorupa - Malowidła ścienne w kościele w Niedzicy

 • Tadeusz M. Trajdos - Początki wsi i parafii Łapsze Wyżnę

 • Elżbieta Łukuś - Mecenat artystyczny właścicieli zamku Dunajec

II. Przyczynki, komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Jolanta Jarocka-Bieniek - Stanisław Eljasz Radzikowski i Łukasz Malinowski - budowniczy tandem

 • Jacek P. Zachwieją - Miasto jak dobre wino - im starsze tym lepsze, refleksji kilka z okazji pewnego jubileuszu

 • Jacek P. Zachwieją - Popradzka świątynia- kolejny zabytek Spiszą uratowany

 • Marian Gotkiewicz - Spór o kresy południowe

 • Marian Pukański - I Światowy Zjazd Górali Polskich

 • Ryszard M. Remiszewski - Z historii pogranicza polsko - węgierskiego

 • Wojciech W. Wiśniewski - Jeszcze o Walusiowej Jamie

III. Polemiki, recenzje

 • Janusz Kamocki - Historia granicy węgiersko -polskiej

 • Jan Tyszkiewicz - Pieniński klejnot

 • Ryszard M. Remiszewski - Od poznania do zrozumienia

 • Ryszard M. Remiszewski - Każdy kocha Spisz po swojemu

 • Ryszard M. Remiszewski - Zamagurze Spiskie

IV.Varia

 • Tadeusz M. Trajdos - Jurgów 1731 r.

 • Ryszard M. Remiszewski - Obelisk bez popiersia

 • Ryszard M. Remiszewski - Z myślą o Szczawnicy

 • Ryszard M. Remiszewski - 40 lat Muzeum Pienińskiego

 • Ryszard M. Remiszewski - 70 lat na Dunajcu

 • Ryszard M. Remiszewski - W Pieninach policzono turystów

 • Ryszard M. Remiszewski - Zjeżdżalnia grawitacyjna na Palenicy

 • Ryszard M. Remiszewski - Stworzymy ośrodek sportów zimowych i letnich na Palenicy. Rozmowa z Stefanem Zachwieją - kierownikiem Kolejko linowej "Palenica" w Szczawnicy

 • Ryszard M. Remiszewski - Nauczymy każdego jeździć na nartach. Rozmowa z Aleksandrem Śmietaną- kierownikiem szkoły narciarskiej na Palenicy w Szczawnicy

 • Ryszard M. Remiszewski - Rzemieślnik w nowej roli i szacie

 • Marek Majerczak - Figura św. Kingi na Górze Zamkowej odnowiona

 • Wojciech W. Wiśniewski - Odkrycie padłego rysia w jaskini Piec Majki

 • Elżbieta Łukuś - Nauczanie regionalne w szkole spiskiej

 • Barbara Morawska-Nowak - Prace Pienińskie. Tom 10

 • Ryszard Kantor - "Prac Pieniskie", z. 5-10

 • Ryszard M. Remiszewski - Witold Henryk Paryski (10.09.1909- 16.12.2000)

 • Marian Pukański - Jak Łopuszna Łopuszną a Podhale Podhalem

 • Ryszard M. Remiszewski - Uroczystość na polskiej Osterwie

 • Ryszard M. Remiszewski - Trzydzieści lat Ośrodka na Jaworzynie Krynickiej

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Wykaz członków Ośrodka KTG w Pieninach

 • V. Poezje

 • Andrzej Dziedzina-Wiwer - Na Ciorstonie

 • Ryszard Kowalczyk-Gma

 • Ryszard Kowalczy k Zwony sumjynja.

 • Maria Waniczkowa - Juhaskowie mali

 • Andrzej Dziedzina - Wiwer -Kruca

 • Krystyna Aleksander - W śnieżnej pościeli

 • Krystyna Aleksander - Na Zmartwychwstanie

bottom of page