top of page

1997 - Prace Pienińskie, tom 9, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

1997 - Prace Pienińskie, tom 9, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp
I. Rozprawy i artykuły

 • Urszula Janicka-Krzywda - Pienińskie legendy o błogosławionej Kunegundzie

 • Andrzej Skorupa - Kościoły Starych Maniów

 • Ryszard M. Remiszewski - Z życia Andrzeja Stachury - pierwszego pustelnika pienińskiego

 • Jan Tyszkiewicz - Dawne połowy węgorzy w Dunajcu .

 • Jerzy Dziewolski - Lasy w Pieninach

 • Henryk Rucińsld - Greko-katolicy spiscy na przełomie XVIII i XIX wieku na tle dziejów Kościoła unickiego na terenie dawnych Górnych Węgier

 • Jerzy M. Roszkowski - Piśmiennictwo polskie o Spiszu do końca XIX wieku

II. Przyczynki i komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Urszula Janicka-Krzywda - Niezwykła podróż niezwykłej kobiety

 • Radosław J. Truś - O Facimiechu i księżniczce Sosence

 • Tadeusz M. Trajdos - Przyczynek do biografii Michała Balary

III. Polemiki, recenzje

 • Jan Tyszkiewicz - Kultura ludowa na pograniczu

 • Henryk Ruciński - Związki średniowiecznego Spiszu z Małopolską od czasów najdawniejszych do roku 1138

 • Ryszard M. Remiszewski - listy z Lendaku

 • Krzysztof Staszldewicz - Spisz i Orawa W 75. rocznicę powrotu do Polski pomocnych części obu ziem

IV. Poezje

 • Maria Waniczkowa - W Tobie

 • Krystyna Aleksander - Pożegnanie

 • Barbara Szkarłat - Misja

 • Krystyna Aleksander - Mój Dunajcu

 • Radosław J. Truś - Sosna

 • Radosław J.Truś - na Majerzu

 • Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc - Nasz szlak

V. Varia

 • Ryszard M. Remiszewski - 120 rocznica śmierci Józefa Szalaya

 • Danuta Machała - Euroregion bez granic

 • Ryszard M. Remiszewski - Znów łączy a nie dzieli

 • Ryszard M. Remiszewski- Po 104 latach!

 • Pożegnanie kapelana Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy

 • Ryszard M. Remiszewski - Twórczość ludowa regionu pienińskiego

 • Ryszard M. Remiszewski - Kto podpalił przystań kajakową w Pieninach?

 • Andrzej Matuszczyk - Schronisko PTTK Trzy Korony w Sromowcach Niżnych

 • Ryszard M. Remiszewski - Sprawdzian na piątkę

 • Andrzej Dziczkaniec - Bośkroc - Hej Modry!

 • Jacek P. Zachwieja - Prace Pienińskie - lektura dla każdego

 • Barbara Morawska-Nowak - Prace Pienińskie tom VIII

 • Jacek P.. Zachwieja - Z Pracami Pienińskimi spotkanie ósme!

 • MarekStafla - Ósmy tom "Prac Pienińskich"

 • Barbara Morawska-Nowak - Prace Pienińskie

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTKw Pieninach

bottom of page