top of page

1996 - Prace Pienińskie, tom 8, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

1996 - Prace Pienińskie, tom 8, n. 400 egz., dodruk 100 egz.

nakład wyczerpany

Wstęp

 • Adam Chyżewski - Edward Moskała

 • Andrzej Matuszczyk - Na trwale wpisany w historię turystyki górskiej i Krakowa

I. Rozprawy i artykuły

 • Jan Tyszkiewicz - Czeska moneta króla Ludwika Jagiellończyka znaleziona w Krościenku

 • Pola Kuleczka - Jak dzieciom Pieniny pokazywano

 • Andrzej Skorupa - Kościół w Tylmanowej

 • Jolanto Jarocka-Bieniek - Dwa KONTRAKTY

 • Ryszard M. Remiszewski - Kto zbudował pustelnię pienińską?

 • Barbara Styk - Wiersze w księdze pamiątkowej pustelni pienińskiej

 • Andrzej Wójcik - O muzycznym folklorze Spiszaków

 • Marian Gotkiewicz - Przez wsie Zamagurza Spiskiego

 • Witold H.Paryski - Przy grobie Wojciecha Halczynego

II. Przyczynki i komunikaty historyczne, krajoznawcze

 • Joanna Oleksy - Z dziejów szczawnickiego kościoła

 • Danuta Salamon - Czas szkolny dokonany

 • Stanisław A. Sroka - Przyczynek do genealogii Turzonów

 • Vaclav Bartusek - Libri defunctorum Podolinensis - vyznamny pramen k poznani dejin piaristickeho radu v Polsku

 • Marian Pukański - Prezydent Lech Wałęsa u górali na Spiszu i Orawie

 • Elżbieta Łukuś - Pierwsza wizyta Prymasa Polski na Spiszu

 • Marian Pukański - Konkurs Wiedzy o Spiszu6

 • Marian Pukański - Uroczystości patriotyczne na Spiszu

 • Ryszard M. Remiszewski - Nowy ośrodek edukacyjny PPN

III. Polemiki, recenzje

 • Ryszard M. Remiszewski - Witolda Piksy spojrzenie na Tatry

 • Kantor Ryszard - Prace Pienińskie

 • Kujawa Jacek - "Prace Pienińskie"

 • Staffa Marek - Prace Pienińskie - Tom 7

 • Trajdos Tadeusz M. - Prace Pienińskie

 • Kamocki Janusz - Siódmy zeszyt "Prac Pienińskich"

 • IV. Poezje

 • Barbara Gołofit - Gorset

 • Bogusława Kulicka - xxx

 • Maria Waniczkowa - Nas stary Dunajcu

 • Barbara Szkarłat - Dobroć

 • Krystyna Aleksander - Grota Księżnej Kingi

 • Krystyna Aleksander - Czy mi pozwolisz

 • Maria Waniczkowa - W nasyj ziymi nase życie

V.Varia

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach

bottom of page