top of page

1993 - Prace Pienińskie, tom 5, n. 11 egz., dodruk 100 egz.

1993 - Prace Pienińskie, tom 5, n. 11 egz., dodruk 100 egz.

5 zł

 • Skazani na sukces - Marek Staffa

 • 100 lat Oddziału PTTK w Szczawnicy - Edward Moskala

 • Program obchodów l00-lecia Pienińskiego Oddziału w Szczawnicy

 • Towarzystwo Tatrzańskie w Pieninach - trudne początki - Ryszard M. Remiszewski

 • Z historii Oddziału Pienińskiego TT, PTT i PTTK w Szczawnicy - Stanisław Urban

 • Wykaz chronologiczny władz Oddziału Pienińskiego TT, PTT, PTTK w Szczawnicy od 1893 do 1993 roku - Stanisław Urban.

 • W stulecie turystyki pienińskiej - Władysław Midowicz

 • Diamentowy Jubileusz - Michał Słowik - Dzwon

 • Pierwsze podsumowanie - Ryszard M. Remiszewski

 • Nowe Prace Pienińskie - Marek Staffa

 • Prace Pienińskie zeszyt 4 - Marek Staffa

 • Cztery zeszyty Prac Pienińskich - Janusz Kamocki

 • Dunajca fale... - Maria Waniczkowa

 • W Ociemnym - Krystyna Aleksander

 • Do Podhalan - Helena Wolska

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach

bottom of page