top of page

1992 - Prace Pienińskie, zeszyt 4, n. 100 egz., dodruk 100 egz.

1992 - Prace Pienińskie, zeszyt 4, n. 100 egz., dodruk 100 egz.

nakład wyczerpany

I. Artykuły

 • Remiszewski M.R. - Jubileusz Pienińskiego Parku Narodowego (relacja z sesji naukowej)

 • Tyszkiewicz J. - O ludowym rybołówstwie w Pieninach

 • Midowicz W. - Szlaki Pienin

 • Truś R.J. - Pieniny Wielkanocne

 • Trajdos M.T. - Biała Spiska - miasto tak nam bliskie

 • Orlof E. - Pamięci Józefa Wiśmierskiego

 • Jarocka - Bieniek J. - Źródła mineralne Szczawnicy, ich odkrycie i nazwy

 • Kołączkowski L. - Wspomnienie o Józefie Szalayu

 • Stykowa B. - O twórczości Heleny Wolskiej

Poezja

 • Wolska H. - Sokolica

II. Polemiki, recenzje

 • Węglarz B. - Teodor Lubomirski z Lubowli a sprawa krzyża na Mogile w Szczawnicy

 • Reckiel T. - Uwagi do artykułu na temat aktualnego składu ichtio- fauny Dunajca w rejonie Pienin

 • Śmietana A., Węglarz S., Remiszewski M.R. - Jeszcze w sprawie uwag do artykułu o stanie ichtiofauny Dunajca

Poezja

 • Kowalczyk E. - Spis

III. Komunikaty, przyczynki krajoznawczo-historyczne

 • Remiszewski M.R. - Pamięci Wojciecha Halczyna z Lendaku

 • Witkowski J. - 30 lat miasta Szczawnica

 • Oleksy J. - Konrad Coghen-Znaki zapytania

 • Jazowski A. - Wspomnienie o Michale Balarze

 • Witkowski J. - Moje spotkania z autorem Spiskiego kotlika dukatów

 • Witkowski J. - Kaplica na Sewerynówce

 • Oleksy J. - Z dziejów kursalonu

 • Jarocka - Bieniek J. - Dworzec Gościnny

 • Pańczyszyn A. - Pieniny i Spisz na znaczkach pocztowych

 • Styś Z. - Z historii poczty na Spiszu i Orawie

Poezja

 • Aleksander K. - Dziękczynienie

 • Aleksander K. - Co Bóg darował - skradzione zostanie

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Skład osobowy Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach

bottom of page