top of page

1990 - Prace Pienińskie, zeszyt 2, n. 200 egz.

1990 - Prace Pienińskie, zeszyt 2, n. 200 egz.

nakład wyczerpany

 • Bartyzel R.: Ocena fitosocjologiczna forma krajobrazu w Pieninach

 • Trajdos T.M.: Rusnackie wioski na Zamagurzu Spiskim

 • Kamocki J.: Badania etnograficzne w Zadziarze

 • Jarocka-Bieniek J.: Pomnik za życia

 • Remiszewski R.M. - Kalendarium Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach za lata 1907-1988

 • Aleksander K.: Najpiękniejszy skrawek świata

 • Szudy H.: Przysłop '90

 • Orlicki M.: Pomnik ofiar faszyzmu w Krościenku

 • Szudy H.: Pamięci Jana Malinowskiego 10. Remiszewskl R.M.: Szczawnica nie jest dobrym punktem wyjścia w Pieniny

 • Walewski R.:Przehyba czy Prehyba 12. Oleksy J.: Onufry Trembecki - lekarz i człowiek

 • Balara M.: Pierwszy wójt spiski gminy zbiorowej

 • Rustanowicz E.: Legendarny kurier Armii Krajowej z Krościenka

 • Krzan B.: Ks. Walenty Gadowski - Pionier turystyki górskiej w Tatrach i Pieninach

 • Aleksander K.: xxx

 • Spis treści informatora "Z Dziejów Pienin"

 • Wpisani w historię Ośrodka

 • Skład osobowy Ośrodka KTO w Pieninach

 • Publikacje Ośrodka KTG w Pieninach

 • Wykaz Ośrodków KTG w Karpatach Polskich


bottom of page