top of page

1989 - Prace Pienińskie, zeszyt 1, wyd. 1989, n. 200 egz.

1989 - Prace Pienińskie, zeszyt 1, wyd. 1989, n. 200 egz.

nakład wyczerpany

 • Słowo wstępne (Edward Moskała)

 • Kręczyński J.: Pierwsze projekty wykorzystania wód Dunajca w rejonie Pienin

 • Węglarz B. Feliks Pławicki właściciel połowy dóbr dworskich "Szczawnica" w XIX wieku ....

 • Krzan B.: Z Sorbony paryskiej do pustelni pod Pieninami

 • Jarocka-Bieniek J.: Muzeum Pienińskie w Szczawnicy historia i rozwój

 • Remiszewski R.M.: Raptularz Oddziału Pienińskiego PTT w Szczawnicy za lata 1893 - 1933

 • Aleksander K.: Miasto moich snów

 • Aleksander K.: Krościenko

 • Oleksy J.: O Marii Bielawskiej

 • Krzan B.: Ginące cmentarze w regionie pienińskim

 • Balara M.: Uroczystość 10-lecia Spisza

 • Drohojowska A.: Ilona Salamon

 • Rustanowicz E.: Akcja "Centrala"

 • Bochnia B.: Jadło!

 • Bochnia B.: Wierchy!

 • Spis treści informatora "Z Dziejów Pienin"

 • Pozycje wydawnicze Ośrodka KTG w Pieninach

 • Skład osobowy Ośrodka KTG w Pieninach

bottom of page