CZŁONKOWIE OŚRODKA KTG W PIENINACH

(wg stanu na 2015 r.)

 

 

RADA OŚRODKA

 

Kustosz i przewodniczący: mgr Ryszard M. Remiszewski 

Wicekustosz: mgr inż.Wojciech Preidl 

Sekretarz: mgr Marek Misztal 

Członkowie: mgr Jolanta Jarocka-Bieniek 

 mgr Julian Kowalczyk 

 mgr Barbara Węglarz 

   

ZESPOŁY OŚRODKA

 

Historyczny

 

dr hab. Stanisław Kołodziejski (Kraków)

mgr Krzysztof Koper (Krościenko n. Dunajcem)

mgr Andrzej Pańczyszyn (Gliwice)

prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa (Kraków)

prof. dr hab. Maria B. Styk (Lublin)

prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz (Warszawa)

mgr inż. Wiesław A. Wójcik (Kraków)

 

Dokumentacji Mechanicznej

 

mgr inż. Wojciech Preidl (Gliwice)

Lidia Skorupa (Gliwice)

 

Etnograficzny

 

mgr Jolanta Jarocka-Bieniek (Szczawnica)

dr Janusz Kamocki (Kraków)

prof. dr hab. Ryszard Kantor (Kraków)

mgr Barbara Węglarz (Szczawnica)

 

Spiski

 

mgr Julian Kowalczyk (Łapsze Niżne)

dr Stanisław K. Michalczuk (Piaseczno-Józefosław)

prof. dr hab. Ewa Orlof (Rzeszów)

mgr inż. Jadwiga Plucińska-Piksa (Kraków)

mgr Ryszard M. Remiszewski (Gliwice)

dr hab. Jerzy M. Roszkowski (Kraków)

prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Kraków)

prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos (Warszawa)

 

Delegat Pienińskiego Parku Narodowego:

mgr inż. Krzysztof Karwowski (Krościenko n. Dunajcem)